Ohita
Matkakustannusten vähennysoikeutta korotetaan väliaikaisesti vuodelle 2022

Tiedote -

Matkakustannusten vähennysoikeutta korotetaan väliaikaisesti vuodelle 2022

Hallitus on linjannut, että asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan määräaikaisesti vuoden 2022 henkilöverotusta varten 7 000 eurosta 8 400 euroon.

Lisäksi oman auton mukaan laskettava matkakuluvähennys on tarkoitus korottaa määräaikaisesti viidellä sentillä vuodelle 2022 säätämällä sen määräksi 0,30 euroa/km. Oma auton mukaan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää esim. niissä tilanteissa, joissa julkista kulkuneuvoa ei ole käytettävissä lainkaan.

Tällä hetkellä käytettävät verokortit ja ennakonpidätysprosentit on laskettu nykyisten euromääräisten enimmäisrajojen mukaan. Palkansaajan pitänee hakea uutta verokorttia, jos laskennassa käytetyt matkakustannukset ovat ylittäneet nykyiset ensimmäisrajat ellei Verohallinto sitten itse laske ja työnantaja näin saa uudelleen laskettuja ennakonpidätystietoja ns. API-rajapinnan väliltyksellä. Vuoden 2021 ennakkoperinnästä alkaen suorituksen maksaja tai valtuutettu on voinut hakea suorituksen saajan voimassa olevat perusverokorttien ja muutosverokorttien ennakonpidätystiedot sähköisesti ja automaatiossa Verohallinnon API-rajapintapalvelusta palkalle, eläkkeelle ja etuudelle ennen jokaista suorituksen maksua. Siitä, minkälaista menettelyä enakkoperinnässä tässä noudatetaan, ei ole kuitenkaan vielä tietoa.

Hallituksen on tarkoitus selvitellä myös liityntäpysäköinnin kustannusten vähennyskelpoisuutta kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta.

Linjausten taustalla on energian hintojen nousu. Hallituksen kaikki asiassa tekemät linjaukset on luettavissa valtiovarainministeriön tiedotteesta 18.2.2022.

Kategoriat


Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki