Ohita
Kirjanpitolautakunnalta kannanotto laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksistä

Tiedote -

Kirjanpitolautakunnalta kannanotto laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksistä

Kirjanpitolautakunta on 2.11.2021 ottanut lausunnossaan kantaa laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksiin.

Laskutuspalveluyritys tarjoaa yksityishenkilöille ja itsensä työllistäjille - kevytyrittäjille - laskutuspalvelua, jonka avulla kevytyrittäjä voi ilman työsuhteeseen liittyviä velvoitteita myydä palveluitaan asiakkaille. Laskutuspalveluyritys laskuttaa kevytyrittäjän puolesta tämän asiakkaita. Loppuasiakkaan ja laskutuspalveluyrityksen välille ei muodostu toimeksiantosuhdetta.

Laskutuspalveluyritys saa kevytyrittäjältä prosenttipohjaisen palkkion, kun loppuasiakas on maksanut kevytyrittäjän laskun. Laskutuspalveluyritys pidättää tuottonsa ennen varojen tilittämistä kevytyrittäjälle
palkan ja sen sivukulujen muodossa. Sopimuksen perusteella laskutuspalveluyritykselle syntyy palkan maksuvelvoite ja siihen liittyvien sivukulujen maksuvelvoite loppuasiakkaan maksutapahtuman jälkeen – ei siis vielä laskun lähettämisen yhteydessä.

KILA:n näkemyksen mukaan laskutuspalveluyritys käsittelee loppuasiakkaan maksamat suoritukset kevytyrittäjälle kuuluvina varoina. Kevytyrittäjän puolesta laskutetut palvelut eivät lautakunnan käsityksen mukaan ole laskutuspalveluryrityksen omien suoritteiden perusteella liikevaihtoon merkittäviä tuottoja. Laskutuspalveluyrityksen liikevaihtoon merkitään yksinomaan sen omien palvelujen myynnistä saatavat tuotot. Laskutuspalveluyrityksen omien palvelujen myynnistä saatavat tulot koostuvat pääosin palkkioista, joita se perii kevytyrittäjältä.

Laskutuspalveluyrityksen tuloslaskelmaan merkitään ainoastaan yrityksen omat palkka- ja muut kulut, ei muiden talousyksiköiden menoja. Lautakunnan käsityksen mukaan laskutuspalveluyrityksen kevytyrittäjälle suorittamat maksut ovat asiamiespalvelun perusteella toteutettavia maksutilityksiä, eivät laskutuspalveluyrityksen omia menoja.

KILA:n lausunnosta kertoo tarkemmin Leena Rekola-Nieminen Tilisanomien numerossa 6/2021. Lehden numero ilmestyy printtinä 2.12.2021. Tilaaja voi lukea lehden myös verkossa (Tilisanomat).

Linkit

Kategoriat


Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki