Ohita
KILA:lta kaksi lausuntoa: Maatilan yhtiöittäminen ja apportin arvostaminen sekä lausunto osamaksuvelan merkitsemisestä taseeseen

Tiedote -

KILA:lta kaksi lausuntoa: Maatilan yhtiöittäminen ja apportin arvostaminen sekä lausunto osamaksuvelan merkitsemisestä taseeseen

Kirjanpitolautakunta on tänään 23.11.2021 julkaissut kaksi tuoretta lausuntoaan hyvästä kirjanpitotavasta. Toisessa tapauksessa oli kyse maatilan yhtiöittämisestä ja apportin arvostamisesta. Toisessa oli kyse osamaksuvelan merkitsemisestä taseeseen. Näistä lausunnoista Leena Rekola-Nieminen kertoo totuttuun tapaan tarkemmin Tilisanomien vakiopalstalla. Nämä lausunnot tulevat ruodittaviksi lehden numerossa 1/2022, joka ilmestyy 21.1.2022.

KILA 16.11.2021 numero 2019 – Maatilan yhtiöittäminen ja apportin arvostus
Tapauksessa oli kyse maatilan yhtiöittämisestä ja siinä perustettavalle yhtiölle siirrettävän maatalouden omaisuuden arvostamisesta avaavassa taseessa. Kyse oli ns. nettoapportista ja varojen arvostamisesta, kun maatalousyrittäjä siirtää maatalouden varojen ja velkojen erotuksen osakeyhtiölle osakkeiden merkintähinnan maksuna. 

KILA:n mukaan apportin arvostamisessa tulee osakeyhtiölain säännösten lisäksi ottaa huomioon myös kirjanpitolain vaatimukset, ja esim. pysyviin vastaaviin merkittävän omaisuuden arvo ei saa olla avaavassakaan taseessa suurempi kuin mahdollisen arvonalennuspoiston jälkeinen arvo (KPL 5:13 §).

Osakeyhtiölain mukaan omaisuudella on oltava vähintään maksua vastaava arvo yhtiölle, kun osakkeen merkintähinta maksetaan muuna kuin rahana. Osakeyhtiölaki ei salli apporttiomaisuuden yliarvostamista.Yliarvostamista ei salli myöskään kirjanpitolaki. Toisaalta kirjanpitolaki sallii sen, että apporttiomaisuuden arvoksi merkitään taseeseen sen käypää arvoa pienempi yhtiön perustamiskirjaan merkitty arvo.

On hyvä huomata, että verotuksessa on omat arvostustasonsa maatilan yhtiöittämisessä. Verohallinto lähtee ohjeistuksessaan siitä, että maatalous voidaan yhtiöittää ns. veroneutraalisti tuloverolain 24 §:n tarkoittamana yritysmuodon muutoksena, jolloin esim. koneiden ja kaluston ja rakennusten verotuksessa poistamattomat hankintamenot sekä maatalousmaan alkuperäiset hankintamenot siirtyvät osakeyhtiölle sellaisenaan.

Tuloverolain 24 §:n säännökset edellyttävät, että omaisuus siirtyy verotuksessa poistamattomista hankintamenoistaan, että omistuksellinen identtisyys säilyy (yrittäjä merkitsee kaikki osakkeet) ja että toiminta säilyy pääpiirteittäin samanlaisena kuin aiemmin (varat ja velat siirtyvät pääosin yritysmuodon muutoksessa).

Mikäli yritysmuodon muutosta ei toteuteta kerrotulla tavalla, nettoapporttina toteutettavassa perustamisessa omaisuus arvostetaan verotuksessa käypiin arvoihin. Verotuksellisesti kyse on vaihtoon rinnastettavasta tapahtumasta, jossa voi näin realisoitua maatalousyrittäjälle myyntivoittoverotus, jos omaisuuserien käyvät arvot ovat korkeampia kuin niiden verotuksessa poistamattomat hankintamenot.

KILA 16.11.2021 numero 2020 – Osamaksuvelan merkitseminen taseeseen

Lausuntoasiassa oli kyse siitä, onko hyvän kirjanpitotavan mukaan oikein käsitellä osamaksuvelkoja ostajan kirjanpidossa ostovelkoina vai lainoina rahoituslaitoksilta.

Kirjanpitolautakunta pitää lausunnossaan hyvän kirjanpitotavan mukaisena, että pysyviin vastaaviin aktivoitavasta hankinnasta aiheutunut korollinen osamaksuvelka merkitään lainat rahoituslaitoksilta -nimikkeeseen taseen vieraassa pääomassa, kun rahoittajana toimii rahoituslaitos eikä esim. koneen tai laitteen valmistaja tai myyjä.

KILA ei lausunnossaan kuitenkaan nimenomaisesti kiellä osamaksuvelkojen esittämistä ostovelkoina, jos kirjanpitovelvollisen mukaan tämä on hyväksi kirjanpitotavaksi vakiintunut menettely.

Linkit


Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki