Ohita

Tiedote -

Kannanotto: Hallituksen on tehtävä nopeasti rohkeita päätöksiä rajoitusten purkamiseksi

Hallituksen on tehtävä nopeasti rohkeita päätöksiä koronarajoitusten purkamiseksi, jottei Suomeen muodostu seuraavaa sukupolvea lama-ajan lapsia. 

Laajamittaiset kyselytutkimukset ja kymmenien tuhansien pk-yritysten kirjanpitojen analysointi vahvistavat viime viikolla julkaisemamme tilannekuvan: joka kolmas pk-yritys Suomessa on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa ja joka viides pk-yritys on vaarassa ajautua konkurssiin koronakriisin takia

Kyselytutkimusten ja data-analyysien otos on kattava. Kyselyyn osallistuneet kirjanpitäjät ja alan suurimmat toimijat pystyvät seuraamaan tilannetta reaaliaikaisesti ja myös ennustamaan tulevaa muutaman viikon eteenpäin kymmenien tuhansien pk-yritysten osalta.

”Kysyimme yli tuhannelta pk-yrityksen kirjanpitäjältä arviota taloudellisesta tilannekuvasta ja rajoitusten tarpeellisuudesta. Noin 40 prosenttia kannatti rajoitustoimien jatkamista, mutta 37 prosentin mielestä rajoituksia pitäisi jo purkaa pk-sektorin taloudellisten vaikeuksien ja niistä aiheutuvien välillisten ongelmien takia”, toteaa Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro.

"Näemme suoraan Accountorin taloushallintojärjestelmistä, että kriisi on levinnyt kaikille päätoimialoille", sanoo Accountor Holding Oy:n toimitusjohtaja Niklas Sonkin. "Tilanne on polarisoitunut. Yli 40 % pk-yrityksistä on menettänyt puolet tai enemmän laskutuksestaan viimeisen kuukauden aikana verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Kaikilla toimialoilla on toki myös yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet laskutustaan. Ostolaskujen kappalemäärä on laskenut, eli yritykset ovat sopeuttaneet kustannuksiaan ja leikanneet sieltä, mistä ovat voineet. Datastamme selviää myös, että joillain toimialoilla myöhässä maksettujen laskujen osuus on merkittävästi kasvanut."

Myös Administer Oy:n toimitusjohtaja Peter Aho on huolissaan tilanteesta. "Yritysten aktiivisuus heikkenee; osto- ja myyntilaskujen lukumäärä ja palkanlaskentatapahtumat ovat merkittävästi vähentyneet. Palkkapussien lukumäärä on laskenut pk-sektorilla jo noin 15 % lomautuksien ja irtisanomisten myötä. On odotettavissa, että maksettujen palkkojen määrä ei tule nopeasti palaamaan entiselle tasolle. Nyt olisi tärkeää tukea yrittäjien luottamusta tulevaan, jotta suhdannelainoja ja maksujen lykkäämisiä uskalletaan ottaa. Epäselvän tulevaisuuden luoma epävarmuus estää tukien ja joustojen hyödyntämisen."

"Tällä hetkellä asiakkaidemme kassavarat näyttävät olevan vielä viime vuoden tasolla", asiaa kommentoi Talenom Oyj:n toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala. "Datamme kertoo myös, että myynti- ja ostolaskuissa ei toistaiseksi ole suurempia muutoksia edelliseen vuoteen, mutta laskutus tulee luonnollisesti jonkin verran jäljessä reaalielämää. Osalla asiakkaista on jo havaittavissa maksuviiveitä. Maksujärjestelyt ja yhteiskunnan tuet ovat auttaneet yrityksiä pahimman yli. Tukeminen ei kuitenkaan auta loputtomiin, vaan normaaliin täytyy palata. Selkeä aikataulu rajoitusten purkamisesta on parasta talouslääkettä. Se antaa toivoa yrittäjille ja toivo on tärkein apuväline taistelussa pahimman yli."

Suosittelemme Suomen hallitukselle nopeasti konkreettisia askeleita rajoitusten purkamiseksi, jotta pk-sektorin taloudellisista vaikeuksista suoraan ja välillisesti aiheutuvat tragediat ja pahoinvointi vältetään yhteiskunnassamme. 

"Koulut ja muut julkiset palvelut pitää avata ja ravintoloiden ja muiden yksityisten palveluiden liiketoimintaa ei saa enää rajoittaa. Kuluttajat on saatava jälleen käyttämään palveluita normaaliin tapaan. Muuten Suomessa voi kesän jälkeen olla kymmeniä tuhansia uusia työttömiä – entisiä pienyrittäjiä ja heidän työntekijöitään", Antti Soro sanoo.

Antti Soro, toimitusjohtaja, Suomen Taloushallintoliitto ry
antti.soro@taloushallintoliitto.fi
+358 50 5163 388

Niklas Sonkin, toimitusjohtaja, Accountor Holding Oy
niklas.sonkin@accountor.fi
+358 44 4103 570

Peter Aho, toimitusjohtaja, Administer Oy
peter.aho@administer.fi
+358 40 5013 661

Otto-Pekka Huhtala, toimitusjohtaja, Talenom Oyj
otto-pekka.huhtala@talenom.fi
+358 40 7038 554

Lisätietoja:

Taloushallintoliitto: Kirjanpitäjät ennustavat laajaa konkurssiaaltoa pk-sektorille

Accountor: Luotettavaa ja reaaliaikaista analytiikkaa talouskriisin vaikutuksista

Talenom: Korona-tietopakettiPk-yritysbarometri

Aiheet


Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä, jotka hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Jari Seppä

Jari Seppä

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 050 348 1064
Juha Kartano

Juha Kartano

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintä-​ ja markkinointijohtaja 050 360 9720

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki