Ohita
Yrittäjän työttömyysturvaan ja TyEL-vakuutusmaksuun väliaikaisia muutoksia

Uutinen -

Yrittäjän työttömyysturvaan ja TyEL-vakuutusmaksuun väliaikaisia muutoksia

Väliaikaiset muutokset lakiin yrittäjän työttömyysturvasta ja työntekijän eläkelakiin on vahvistettu.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän on mahdollista saada työttömyysturvaa ilman, että yrittäjän tarvitsee lopettaa yritystoimintaa. Edellytyksenä on, että päätoimisen työskentelyn yrityksessä katsotaan päättyneen tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt koronatilanteen vuoksi.

Yrittäjän on ilmoittauduttava TE-toimistoon 15.4.2020 mennessä, jolloin etuutta voi saada 16.3.2020 alkaen tai siitä lähtien kuin edellytykset täyttyvät. Lakimuutos on voimassa 8.4.–30.6.2020.

Hakemus tehdään Kelalle, joka maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 33,66 euroa viideltä päivältä viikossa, kun liiketoiminnasta saatavat ansiot ovat vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa, ansioraja on jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Tulot yritystoiminnasta pienentävät työmarkkinatuen määrää. Tuen saamisessa ei ole omavastuuaikaa eikä yritysmuodolla ole merkitystä.

Hakemuksen voi tehdä Kelaan, kun TE-toimisto on antanut päätöksen. Kela rakentaa parhaillaan verkkohakemuslomaketta, joka julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja hakemisesta: Kela yrittäjän työttömyysturva - päivitys 16.4.2020: Yrittäjän työmarkkinatuen verkkohakemus

Työnantajan osuuteen TyEL:ssä väliaikainen maksualennus

Väliaikainen TyEL-vakuutusmaksun työnantajan osuuden alennus 2,6 % on vahvistettu. Maksualennus on voimassa 1.5.2020 alkaen vuoden 2020 loppuun asti. Työntekijöiden TyEL-maksu pysyy ennallaan. Maksualennus tullaan perimään takaisin korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025.

Eläkevakuutusmaksuihin on myös mahdollista hakea eläkevakuutusyhtiöltä maksuaikaa kolme kuukautta. Lisämaksuaika koskee huhti-kesäkuussa erääntyviä maksuja, joissa palkat on maksettu helmi-toukokuun aikana. Maksuajalta ei peritä viivästyskorkoa, mutta vakuutusmaksukorko 2 % lisätään maksuun. Lisämaksuaikaa voi hakea sekä työntekijän (TyEL) että yrittäjän (YEL) eläkevakuutusmaksuihin.

YEL-vakuuttamisessa on normaalioloissakin vaihtoehtoja

YEL-maksuissa on myös mahdollista käyttää normaaleja joustoja eli pienentää vakuutusmaksua 10–20 % tai maksaa lisämaksua 10–100 %. Jouston käyttäminen ei vaikuta pienentävästi esimerkiksi Kelan päivärahoihin, mutta vaikuttaa eläkekertymään. Joustojen käyttämiseen liittyy rajoituksia, joista saa tietoa yrityksen eläkevakuutusyhtiöstä.

YEL-vakuutuksen työtuloa on mahdollista muuttaa silloin, kun liiketoiminnan väheneminen on pysyvää tai huomattavaa pidemmän aikaa. Yrittäjän on arvioitava, miltä oma tilanne näyttää. YEL-työtulon pienentäminen vaikuttaa kuitenkin myös yrittäjän saamaan sosiaaliturvaan, kuten Kelan maksamiin päivärahoihin sekä työttömyysturvaan.

Mikäli työskentely yrittäjänä keskeytyy pidemmäksi aikaa tai jää todella vähäiseksi alle YEL-vakuuttamisvelvollisuuden rajan (yrittäjän arvio työpanoksesta yritykseensä), niin YEL-vakuutuksen voi päättää. YEL-vakuutuksen lopettaminen päättää myös yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen sekä voi vaikuttaa myös mahdollisiin etuuspäivärahoihin.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki