Ohita
VTV tulorekisteristä: hyötyjä ja kehitettävää

Uutinen -

VTV tulorekisteristä: hyötyjä ja kehitettävää

Tulorekisterille asetettujen tavoitteiden onnistumista on selvitetty VTV:n toimesta. Juuri julkaistussa raportissa on tuotu puolueettomasti esiin saavutettuja hyötyjä, mutta myös tulorekisterissä olevat kehityskohteet. VTV:n tarkastuskertomus Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset löytyy täältä.

Taloushallintoliitto viestitti tiedon ilmoittajien haasteista

VTV haastatteli tulorekisteristä antamaansa lausuntoaan varten tiedon tuottajien näkemyksestä myös Taloushallintoliittoa, joka toi esiin suurimpana tulorekisterin haasteena takautuvien korjausten aiheuttaman työmäärän ja korjauksista annetun ohjeistuksen aiheuttaman käytännön palkanlaskennasta eroavan ilmoitusmenettelyn. Myös takautuville kausille annettujen korjausilmoitusten osalta palkanlaskennan ja tulorekisterin tietojen oikeellisuuden varmistaminen (täsmäyttäminen) on ilmoittajille haastavaa. Suurelta osin näistä syistä johtuen ei tiedon ilmoittajien hyöty tulorekisteristä ole paras mahdollinen. VTV:n havaintojenkin mukaan työmäärä ei ole ainakaan vähentynyt, käytännössä palkanlaskennan työmäärä on siis lisääntynyt.

Haastattelussa kerroimme myös tulonsaajien eri etuuksien laskemisessa tarvittavista toisistaan eroavista tiedoista. Tulorekisteristä saatavien tietojen hyödyntäminen eri etuuspäätöksissä onkin huomioitava (ja osittain jo huomioitu) etuuslainsäädännön muutoksissa myös siitä näkökulmasta, että ilmoittaminen on tiedon tuottajille selkeää ja palkanlaskennan kannalta mahdollisimman vähän lisätyötä aiheuttavaa.

Tulorekisteriä kehitetään edelleen

Taloushallintoliitto on ollut tulorekisterin alkuvaiheista alkaen mukana. Lopullinen toteutus on kuitenkin näin valtavassa hankkeessa eri osapuolten välinen kompromissi. Olemme mukana jatkossakin tiedon tuottajien osalta varmistamassa, että tulorekisteriä kehitetään edelleen siinä olevien puutteiden osalta, jotta siitä saadaan palkanlaskentaan toimiva ja selkeä ilmoituskanava.

Tulorekisterin keskeisenä tavoitteena on keventää työnantajayritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietoihin liittyviä ilmoittamismenettelyjä. Tavoitteen saavuttamiseksi Taloushallintoliitto edellyttääkin, että tietojen ilmoittajien näkemys huomioidaan kehitystyössä.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Jari Seppä

Jari Seppä

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 050 348 1064
Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki