Ohita
Verotuspäätöksissä virheellisyyksiä osakkeiden matemaattisissa arvoissa

Uutinen -

Verotuspäätöksissä virheellisyyksiä osakkeiden matemaattisissa arvoissa

Olemme saaneet Taloushallintoliiton jäseniltä yhteydenottoja siitä, että verotuspäätöksissä oleva osakemäärä ei ole kaikkien yhtiöiden kohdalla vastannut kaupparekisteriotteessa olevaa osakemäärää, ja osakkeen matemaattinen arvo on laskettu väärin.

Virheitä on havaittu niissä yhtiöissä, joissa on hankittu/lunastettu aiemmin osakkeita

Näitä tapauksia on havaittu niissä yhtiöissä, jotka ovat aikanaan hankkineet/lunastaneet omia osakkeitaan ja mitätöineet osakkeet. Näiden yhtiöiden verotuslaskentaan ovat palautunut vanha osakemäärä ja osakekohtainen nettovarallisuus (osakkeen matemaattinen arvo) on väärin. Virheen on havaittu toistuvan myös yhtiöiden aiempien vuosien verotuksissa.

Matemaattinen arvo vaikuttaa osakkeenomistajan osinkoverotuksen ja yllä mainitun virheen vuoksi niissä on ollut virheitä. Osakkeen matemaattisen arvon perusteella lasketaan verotuksessa 8 prosentin mukainen tuotto, jota vastaava osa osakkeenomistajan saamasta osingosta verotetaan pääomatulona.

Osakkeiden matemaattisissa arvoissa havaitut virheet ovat Verohallinnon tiedossa. Yhteensä virheitä on havaittu noin 500 asiakkaalla. Virheen korjaaminen on parhaillaan Verohallinnossa käynnissä ja asiakkaiden matemaattiset arvot tullaan korjaamaan Verohallinnon aloitteesta. Yrityksissä ja tilitoimistoissa on kuitenkin syytä tarkistaa osakkeiden matemaattinen arvo ainakin niissä tilanteissa, joissa yhtiö on aiemmin hankkinut tai lunastanut osakkeitaan, ja tarvittaessa vaatia oikaisua osakkeen matemaattiseen arvoon. Jos virheitä on ollut, se on vaikuttanut myös osinkoverotukseen ja näin myös osakkeenomistajan on syytä tarkistaa verotuspäätös ja hakea tarvittaessa muutosta osinkoverotukseen.

Huomaa tämä veroilmoituksen täyttämisessä

Yllä kuvattua virhettä vastaavaa virhe voi syntyä myös veroilmoituksen täyttövirheen aiheuttamana. Veroilmoituksen 6B kohta 5 on muistettava täyttää, mikäli yhtiö on hankkinut tai lunastanut omia osakkeita. Kyseisessä kohdassa kerrotaan, että yhtiö on hankkinut tai lunastanut omia osakkeitaan, ja samalla kyseisessä kohdassa esitetään myös hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä.

Jos tämä veroilmoituksen kohta on täyttämättä, syntyy nettovarallisuuden perusteella laskettavaan osakkeen matemaattiseen arvoon yllä kuvatun kaltainen virhe.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilö/-t

Markku Ojala

Markku Ojala

Johtava asiantuntija, verotus 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki