Ohita
Verojen maksun käyttöjärjestys muuttuu yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa

Uutinen -

Verojen maksun käyttöjärjestys muuttuu yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakonkanto uudistui marraskuun 2017 alusta lähtien. Samalla tuloveroille tarkoitettujen maksujen käyttöjärjestys muuttui. Tuloveron ennakot ja ns. jäännösvero muodostavat yhdessä uuden verolajin - tuloveron. Maksut kohdentuvat tuloveroon, kun yritys tekee maksun tämän verolajin maksuviitteellä.

Uudistuneen sääntelyn mukaan maksut kohdentuvat erääntyneille ja erääntymättömille tuloveroille niiden vanhentumisen mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. 

Tästä maksujen käyttöjärjestyksestä seuraa, että yritys ei käytännössä pysty maksamaan haluamaansa ennakon erää ennen sen eräpäivää. Maksu ei kohdennu oikein, jos yrityksellä on ennakkoveron lisäksi muita erääntymättömiä veroja. Veroja, jotka vanhenevat ensin. Seuraava esimerkki havainnollistaa asiaa:

  • Yhtiölle on tilikaudelta 1.6.2016 – 31.5.2017 määrätty jäännösveroa, joka erääntyy huhtikuussa 2018.
  • Yhtiö on 20.11.2017 tehnyt maksusuorituksen, joka on tarkoitettu 23.11.2017 erääntyvälle ennakolle.
  • Yhtiöllä ei ole 20.11.2017 ollut erääntyneitä tuloveron eriä. Maksu on kohdennettu 23.12.2017 erääntyvän ennakon sijaan huhtikuussa 2018 erääntyvälle jäännösverolle. Tämä jäännösvero vanhenee aiemmin kuin ennakkovero.
  • 23.11.2017 erääntyvä ennakon erä jää maksamatta.

Eduskunnnan käsiteltävänä on parhaillaan verolakiesitys (HE 97/2017), josta eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi 13.12.2017 mietintönsä (VaVM 26/2017). Tässä mietinnössä valiokunta ehdottaa muutosta veronkantolain mukaiseen maksujen käyttöjärjestykseen.

Mikäli ehdotus toteutuu mietinnön mukaisesti, yhteisöjen ja yhteisetuuksien maksusuoritus kohdistetaan vastaisuudessa tuloveroille seuraavasti:

  • Maksu käytetään ensisijaisesti erääntyneille veroille eräpäiväjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan
  • Jos erääntyneitä veroja ei ole tai jos maksua vielä jää, maksu käytetään erääntymättömille veroille eräpäiväjärjestyksessä vahimmasta uusimpaan.

Muutoksen toteutuessa yritys voisi maksaa haluamansa ennakon erän ennen sen eräpäivää. Mikäli yrityksellä ei ole aiempaa verovelkaa, maksu kohdistuisi halutullle verolle eikä enää edellä esitetyn esimerkin mukaisesti vasta useampi kuukausi myöhemmin erääntyvälle verolle, joka vanhenee ensin.

Puheena olevaan uuteen ennakonkantomenettelyyn siirtyivät ensivaiheessa yhteisöt (esim. osakeyhtiöt ja osuuskunnat) ja yhteisetuudet (esim. yhteismetsä ja tiekunta). Vuotta myöhemmin eli 1.11.2018 samaan menettelyyn siirtyvä yksityiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä henkilöyhtiöiden yhtiömiehet.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki