Seuraa Taloushallintoliitto

Verohallinnon päätös oikaisuvaatimukseen: Taloushallinnon verotutkinnon arvonlisävero on vähennyskelpoinen

Uutinen   •   Kesä 27, 2017 11:57 EEST

Verohallinto antoi päätöksen oikaisuvaatimukseen, jossa käsiteltiin Taloushallinnon verotutkinnon hinnan arvonlisäveron vähennyskelpoisuutta. Päätöksen mukaan arvonlisävero on vähennyskelpoinen.

Oikaisuvaatimus annettiin tapauksessa, jossa vähennysoikeus oli evätty. Tietojemme mukaan kyseessä on ollut yksittäinen tapaus, eikä verotutkinnon vähennysoikeutta ole aiemmin kiistetty.

Taloushallinnon verotutkinnon osallistumismaksut ja niihin sisältyvät arvonlisäverot ovat Verohallinnon ohjeistuksen (mm. Koulutusmenot henkilöverotuksessa, 30.10.2015) mukaisia ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisesta aiheutuneita menoja ja siten vähennyskelpoisia.

Taloushallinnon verotutkinto on ammatillista osaamista ylläpitävä ja kehittävä täydennyskoulutuskokonaisuus. Tällaiset ammatillista osaamista ylläpitävät ja kehittävät koulutusmenot ovat vähennyskelpoisia, kun ne kohdistuvat yrityksen arvonlisäverolliseen toimintaan. Koulutuksesta ei ole syntynyt ennakonpidätyksen alaista tuloa siihen osallistuneille.

Taloushallinnon verotutkinto on Taloushallintoliiton ja Turun yliopiston yhdessä suunnittelema koulutus, joka koostuu 12 opintojaksosta. Nimestään huolimatta Taloushallinnon verotutkinto ei ole korkeakoulututkinto vaan laaja täydennyskoulutuskokonaisuus. Tutkinnon jaksojen suorittaminen soveltuu KLT-tutkinnon ylläpitokoulutukseksi. Osallistumisoikeutta ei ole rajattu ja koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää ja syventää vero-oikeudellista osaamista.