Ohita

Uutinen -

Uusi vuosi-ilmoitusvaatimus kuljetus- ja vuokrauspalveluita välittäville yrityksille

Kuljetuspalveluiden sekä huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrauspalveluiden välittävien yritysten on ryhdyttävä antamaan Verohallinnolle vuosi-ilmoitus niistä välittämistään palveluista, joissa palveluiden tai vuokrien maksut kulkevat välittäjän kautta. Ensimmäisen kerran vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään 1.2.2021 vuodelta 2020 välitetyistä kuljetuspalveluiden maksuista ja vuokrista. Ilmoitukset pitää antaa sähköisesti rajapinnan kautta välittäjän järjestelmästä tai vaihtoehtoisesti sähköisessä asiointipalvelussa.

Uusi vuosi-ilmoitusvelvollisuus perustuu Verohallinnon joulukuussa 2019 antamaan päätökseen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta. Verohallinto tiedotti asiasta 20.5.2020 julkaisemassaan tiedotteessa kertoen samalla, että tarkempi tietosisältö ja ilmoittamisen ohjeet julkaistaan vasta myöhemmin. 

Tällä hetkellä ei siis ole vielä tiedossa, mitä kaikkia tietoja ilmoitusvelvollisten pitää kerätä vuosi-ilmoituksen antamista varten. Kuljetuspalveluita välittävät yritykset ovat tosin joutuneet antamaan vuosi-ilmoituksen jo aiemminkin, mutta eri viranomaiselle - Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Kuljetuspalveluita välittävät yritykset

Ilmoitusvelvollisuus ei siis ole uusi kuljetuspalveluita välittävien yritysten osalta. Aiemmin vuosi-ilmoitus on pitänyt antaa Traficomille, mutta liikenteen palveluista annetun lain 15 pykälää on muutettu siten, että vuosi-ilmoitus annetaan ensisijaisesti Verohallinnolle. Tietosisältö ei olisi kuitenkaan täysin aiemman ilmoitussisällön mukainen, sillä Verohallinnolle annettaisiin myös eräitä muita tietoja, joita se verotusta varten pitää tarpeellisina.

Välityspalvelulla tarkoitetaan liikenteen palveluista annetun lain 2 pykälän mukaan henkilö- tai tavarakuljetusten välittämistä korvausta vastaan, ei kuitenkaan palvelua, jossa välitetään vain palveluntarjoajan omia kuljetuksia eikä matkapalveluyhdistelmistä annetun lain soveltamisalaan kuuluvia matkapaketteja tai yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Välityspalvelun tarjoaja on velvollinen antamaan tiedot niistä palveluista, joissa kuljetuspalveluiden maksut kulkevat sen kautta.

Liikenteen palveluista annettu laki edellyttää ilmoitusvelvollisuuden lisäksi myös selonottovelvollisuutta. Lain 15 pykälän mukaan välityspalvelun tarjoajan on varmistettava, että kuljetuksesta vastaavalla kuljetustoiminnan harjoittajalla on tarvittava taksi-, henkilö- tai tavaraliikennelupa.

Vuokrauspalveluita välittävät yritykset

Välityspalvelun tarjoajan tai sen Suomessa olevan edustajan on ilmoitettava tiedossaan olevat suoritukset, jotka vuokranantaja on saanut sen välittämästä huoneiston, kiinteistön tai niiden osan vuokrauksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat välittäjät niissä palveluissa, joissa vuokranmaksut kulkevat niiden kautta vuokrauspalvelun tarjoajalle.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki