Ohita

Uutinen -

Uusi verotusohje yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotukseen

Verohallinto on julkaissut täysin uuden arvonlisävero-ohjeen, jossa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokysymyksiä. Tässä eräitä nostoja uudesta ohjeesta.

Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuudesta

Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen, kun kyse on sekä arvonlisäverolaissa tarkoitetusta verollisesta toiminnasta että myös tuloverolaissa yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnaksi katsottavasta toiminnasta.

Elinkeinotoiminnaksi katsottavan toiminnan osalta ohjeessa viitataan Verohallinnon ohjeeseen - Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille, jota on päivitetty vuodenvaihteessa eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistumisen vuoksi.

Yleishyödyllinen yhteisö ei ole kuitenkaan verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Liikevaihdoksi lasketaan ne tuotot, jotka ovat syntyneet yleishyödyllisen yhteisön tuloverotuksessa elinkeinotoiminnaksi katsottavista myynneistä, ja jotka ovat myös arvonlisäverolain mukaan verollista myyntiä.

Mikäli toiminta ei tuloverolain mukaan ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintaa, yhteisö voidaan kuitenkin hakemuksesta merkitä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Ohjeen mukaan yleishyödyllisen yhteisön jäsenmaksu ei yleensä ole vastike mistään tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta. Yleishyödyllinen yhteisö, joka rahoittaa toimintaansa vain jäsenmaksutuloilla, ei yleensä voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Lisäksi yleishyödyllinen yhteisö voi olla velvollinen suorittamaan veroa hallitsemallaan kiinteistöllä omalla henkilökunnalla teettämistään rakennus- ja korjaustöistä ja muista kiinteistöhallintapalveluiksi katsottavista töistä, kun kiinteistö on vastikkeellisessa mutta arvonlisäverottomassa käytössä. Yleishyödyllinen yhteisö voi olla velvollinen suorittamaan veroa myös esim. henkilökunnalleen vastikkeetta luovuttamistaan ravintola- tai ateriapalveluista, jotka se tarjoaa omassa ruokalassaan tai ostaa ulkopuoliselta ravintolalta.

Vähennysoikeuden jakaminen

Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla sekä verollista toimintaa että verotonta tai arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolista toimintaa. Yleishyödyllisillä yhteisöillä on tyypillisesti vastikkeetonta toimintaa, josta ei muodostu lainkaan liikevaihtoa. Tällöin kyse on arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolisesta toiminnasta.

Yllä mainituissa tilanteissa hankintoihin sisältyvä vero pitää jakaa. Vähennyksen saa vain siltä osin, kun tavaraa tai palvelua käytetään verollisessa toiminnassa. Myös niin sanotut yleiskulut, kuten hallinnon kulut, tulee jakaa verollisen ja vähennykseen oikeuttamattoman toiminnan välillä.

Kun yleishyödyllisellä yhteisöllä on vastikkeetonta eli arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolista toimintaa, yleiskulujen jakamiseen ei voi käyttää liikevaihtojen suhdetta. Verohallinnon ohjeen mukaan tällaisessa tilanteessa esimerkiksi työntekijöiden työajan jakautuminen voi kuvata paremmin yleiskulujen kohdentumista eri toimintoihin. Ohjeen mukaan yleishyödyllisen yhteisön on käytettävä sitä jakoperustetta, joka johtaa täsmällisimpään lopputulokseen.

Rekisteröityminen ulkomailta tehdyistä palvelu- tai tavaraostoista

Yleishyödyllinen yhteisö voi olla ostajana velvollinen maksamaan arvonlisäveron Suomeen, kun se ostaa tavaroita tai palveluja ulkomailta. Yleishyödyllisen yhteisön on tällöin ilmoittauduttava ostoista arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteröityminen on tehtävä, vaikka yhteisöllä ei ole lainkaan arvonlisäverollista myyntiä Suomessa. Rekisteröityminen ostoista verovelvolliseksi ei vaikuta myyntien verokohteluun.

Palveluostot ulkomailta

Jos yleishyödyllinen yhteisö myy tavaroita tai palveluja, sitä pidetään kansainvälisen palvelukaupan säännöksissä tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana, vaikka se ei olisi arvonlisäverovelvollinen mistään toiminnasta. Tällöin yleishyödyllisen yhteisön on maksettava arvonlisävero niin sanotun käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella, kun se ostaa palvelun ulkomaiselta yritykseltä. Jos kyseessä on arvonlisäverolain mukainen veroton palvelu, veroa ei tarvitse suorittaa.

Tavaraostot ulkomailta

Mikäli yleishyödyllistä yhteisöä ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sen ei ole suoritettava veroa toisista EU-maista hankkimistaan tavaroista, kun sekä kalenterivuoden että edeltävän kalenterivuoden hankinnat ilman veron osuutta ovat enintään 10 000 euroa. Sääntö ei ole poikkeukseton. Esimerkiksi uusina pidettävistä kuljetusvälineiden hankinnoista vero on suoritettava.

Yleishyödyllinen yhteisö ei suorita veroa toisista EU-maista tekemistään tavaraostoista, jos se on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi vain ulkomailta tekemiensä palveluostojen vuoksi.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki