Ohita
Uusi rahanpesuasetus täsmentää rahanpesulain säännöksiä

Uutinen -

Uusi rahanpesuasetus täsmentää rahanpesulain säännöksiä

Valtioneuvosto antoi 11.11.2021 asetuksen menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2022.

Asetuksessa ei aseteta ilmoitusvelvollisille uusia vaatimuksia, vaan se täsmentää tarkemmin rahanpesulain eräiden kohtien sisältöä. Asetuksessa kerrotaan, missä tilanteissa ilmoitusvelvollinen, esimerkiksi tilitoimisto voi soveltaa asiakkaaseen yksinkertaistettua tuntemismenettelyä ja missä taas täytyy soveltaa tehostettua tuntemismenettelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan riskiprofiilin perusteella asiakkaan toimia voi yksinkertaistetussa menettelyssä tarkastella harvemmalla syklillä. Kaikki rahanpesulain 3:3§ edellyttämät tuntemistiedot täytyy kuitenkin kerätä ja säilyttää. Tehostetussa tuntemismenettelyssä puolestaan asiakkaan toimintaa tulee tarkastella tiheämmin. Tämän lisäksi asetuksessa ohjeistetaan muun muassa asiakkaan erityispiirteiden tai maantieteellisen alueen perusteella tapahtuvaa riskiarviointia. Käytännössä asetuksen sisältö on linjassa aiemmin annettuun AVI:n ohjeistukseen, eikä aiheuta tilitoimistoille pakottavia muutostarpeita toimintamalleihin.

Rahanpesuasetuksen perusteluineen ja taustamuistioineen löydät Valtioneuvoston sivuilta.

Tänä vuonna rahanpesurintamalta on kuulunut myös muuta uutta. Rahanpesulakia muutettiin vähäisissä määrin sekä AVI antoi ohjeen ja mallilomakkeen riskiarvioon. Näistä Taloushallintoliitto onkin jo tiedottanut.

Kategoriat

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki