Ohita
​Työtaistelutoiminta työpaikalla

Uutinen -

​Työtaistelutoiminta työpaikalla

Liukumakielto, lakko tai muu työtaistelutoimi voidaan järjestää ammattiliiton toimesta vauhdittamaan alan työehtosopimusneuvotteluita silloin, kun alalla ollaan sopimuksettomassa tilassa työehtosopimuksen päättymisen jälkeen.

Työntekijällä on oikeus olla lakossa, mutta ei velvollisuutta lakkoon. Jokainen työntekijä voi vapaaehtoisesti itse päättää osallistumisestaan. Tämä oikeus koskee sekä ammattiliittoon kuulumattomia että liittoon kuuluvia työntekijöitä. Ammattiliitto voi kohdistaa yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä jäseneensä, mikäli liittoon kuuluva työskentelee ammattiliittonsa asettaman lakon aikana.

Työnantajan on työtaistelutoimien ajan noudatettava kuten muulloinkin työlainsäädännön, työehtosopimusten ja työsopimusten velvoitteita. Työnantajalla ei ole velvollisuutta valvoa ammattiliiton asettamia työtaistelutoimenpiteitä, kuten esimerkiksi noudattavatko työntekijät ammattiliiton asettamaa liukuma- tai ylityökieltoa. Sillä ei ole merkitystä, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon vai ei.

Työpaikalla on hyvä keskustella asiasta ja kunnioittaa jokaisen työntekijän omaa päätöstä osallistua tai olla osallistumatta lakkoon. Asiallinen käyttäytyminen molemmin puolin varmistaa, että työtaistelutoimenpiteiden päätyttyä työskentelyä voidaan jatkaa hyvässä työilmapiirissä. 

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223
Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki