Ohita
Työryhmä rajaisi mikroyritykset tilintarkastuksen ulkopuolelle - TAL tyytyväinen ehdotukseen

Uutinen -

Työryhmä rajaisi mikroyritykset tilintarkastuksen ulkopuolelle - TAL tyytyväinen ehdotukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut työryhmän muistion tilintarkastuilain määrätyistä lainkohdista ja hallinnollisen taakan keventämisestä.

Muistiossa tilintarkastuslakia pohtinut työryhmä ehdottaa, että lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja nostetaan ensi sijassa niin, että kaikki kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajataan tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Järjestelmän selkeyden ja yhdenmukaisuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista luoda uusia raja-arvoja vaan voidaan hyödyntää käytössä olevaa mikroyrityksen määritelmää. 

Taloushallintoliitto on tyytyväinen tähän ehdotukseen.

Tilinpäätösdirektiiviin perustuen kirjanpitolaissa määritellään mikroyritykseksi kirjanpitovelvollinen, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 

1) taseen loppusumma 350 000 euroa;
2) liikevaihto 700 000 euroa;
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Aikaisemmassa lausunnossamme totesimme, että sekä pien- että mikroyritysten osalta tilintarkastuksen tulisi olla omistajien tarpeista lähtevää, ei lakisääteistä. Ratkaisevana tekijänä olisi tilitarkastuksen lisäarvo.

Nykyisin n. 60 000–75 000 yritystä (Suomen 280 000 yrityksestä) on lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena. Mikäli rajoja nostettaisiin mikroyritystasolle niin, että mikroyritykset rajattaisiin tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle, noin 30 000 yritystä olisi tilintarkastusvelvollisuuden piirissä. Tämä jo keventää kaikkein pienimpien yritysten hallinnollista taakkaa.

Mikäli rajoja nostettaisiin pienyritys -tasolle, kattaisi lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus enää 3 100 yritystä.

Linkit

Aiheet

Yhteyshenkilö/-t

Antti Rantalainen

Antti Rantalainen

puheenjohtaja 0400 420 665

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki