Ohita
Työnantajalle korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta

Uutinen -

Työnantajalle korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta

Lakimuutos (HE 222/2020) tuo työnantajalle velvollisuuden maksaa työntekijälle kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta korvaus vuoden 2022 alusta alkaen. Muutoksen tavoite on vähentää perusteettomasti tehtyjen kilpailukieltosopimusten määrää.

Kilpailukieltosopimukselle oltava erityisen painava peruste

Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa työsuhteen päättyessä työntekijän mahdollisuutta työllistyä kilpailevan yrityksen palvelukseen tehtäviin, joissa työntekijällä on erityistä osaamista.

Kilpailukieltosopimuksen voi jatkossakin tehdä erityisen painavasta syystä työntekijän kanssa, jolla työn luonne ja asema huomioiden on erityistä osaamista, jota ei muilla yrityksillä ole yleisesti käytössä. Työnantajan tulee määritellä työntekijän erityinen osaaminen tai saama tieto esimerkiksi yrityksen liikesalaisuuksista tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityisestä koulutuksesta. Muihin kuin määriteltyihin tehtäviin työntekijä voi työllistyä kilpailukieltosopimuksen rajoittamatta.

Ilman erityisen painavaa syytä tehty sopimus ei sido jatkossakaan kumpaakaan sopijaosapuolta.

Työnantajalla aina korvausvelvollisuus

Työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvaus työntekijälle laajentuu koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia, sopimuksen pituus ei vaikuta korvausvelvollisuuteen. Muutos koskee vuoden siirtymäajan jälkeen myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä sopimuksia.

Maksettava korvaus on enintään kuuden kuukauden kilpailukieltosopimuksissa 40 prosenttia työntekijän palkasta ja yli kuuden kuukauden sopimuksissa korvaus on 60 prosenttia palkasta. Rajoitusaika voi kestää enintään vuoden. Korvaus tulee maksaa palkanmaksukausittain, ellei työnantaja ja työntekijä sovi toisin työsuhteen päätyttyä.

Oikeus irtisanoa sopimus

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, mikäli tarvetta rajoittaa työntekijän kilpailevaa toimintaa ei enää ole. Lakimuutos tuo sopimuksille irtisanomisajan, joka on kolmasosa kilpailukieltosopimuksen rajoitusajan pituudesta, mutta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut.

Ennen lain voimaantuloa sovitut kilpailukieltosopimukset ovat irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa vuoden kuluessa lain voimaantulosta vuoden 2022 loppuun mennessä. Mikäli kilpailukielto päättyy siirtymäajan kuluessa ei korvausvelvollisuutta ole.

Työnantajan onkin hyvä käydä olemassa olevat kilpailukieltosopimukset siirtymäajan kuluessa läpi ja varmistaa, että erityinen syy on edelleen olemassa, jonka vuoksi sopimus on aikanaan tehty. Tarpeettomiksi käyneiden sopimusten osalta muutos tulee todeta työntekijän kanssa.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Lue. aiheesta lisää Tilisanomien kirjoituksesta.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki