Ohita
Tuoretta tietoa Suomi.fi-valtuuksista

Uutinen -

Tuoretta tietoa Suomi.fi-valtuuksista

Katso-valtuuksien käyttö loppuu tämänhetkisen tiedon mukaan 2020 lopussa. Katson pääsivulta löydät lisätietoa aikatauluista. Suomi.fi-valtuuksien hankinta asiakkailta alkaa olla aiheellista aloittaa. Tässä tilannekatsaus Suomi.fi-valtuuksista.

Yhdistykset

Yhdistysten Suomi.fi-valtuuttaminen onnistuu, kun yhdistyksen henkilö voi toimia yksin nimenkirjoittajana. Tällöin hän voi siis valtuuttaa henkilöitä tai organisaatioita samaan tapaan kuin yritykset.

Muistakaa, että valtuutuksen antaminen edellyttää käytännössä sitä, että vastuuhenkilötiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla. Patentti- ja rekisterihallituksen arvion mukaan yhdistysrekisterin tiedoissa on paljon vanhentuneita vastuuhenkilötietoja. Niitä ei ole päivitetty yhtä suurella huolella kuin kaupparekisterin tietoja. Muistuttakaa yhdistysasiakkaitanne asiasta. Ohjeet tietojen päivittämiselle löytyvät PRH:n verkkosivuilta.

Suomessa on pieni määrä yhdistyksiä, joissa nimenkirjoittamiseen tarvitaan useampi henkilö. Näiden osalta Suomi.fi-valtuutus hoidetaan virkailijavaltuutuspalvelussa, josta lisää seuraavassa kappaleessa.

Virkailijavaltuuttaminen alkaa kesällä

Virkailijavaltuutuksen perusajatus on, että yritys tai yhteisö hakee työntekijälleen tai muulle henkilölleen valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset henkilöt antaa normaalisti asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Esimerkiksi tiekunnan valtuutusoikeudet saanut henkilö voi antaa tilitoimistolle asiointivaltuudet esimerkiksi tulorekisteri-ilmoittamiseen.

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot, tiekunnat, yhteismetsät ja ulkomaiset yritykset. Lisäksi palvelun avulla sähköisiä valtuuksia pääsevät antamaan henkilöt, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia tai jotka eivät muutoin pysty käyttämään sähköisiä välineitä. Virkailijavaltuuttamisenakin toteutettu Suomi.fi-valtuus edellyttää yhteisöltä y-tunnusta. Eli esimerkiksi y-tunnuksettomat tiekunnat tai kalastuskunnat hoidetaan jatkossakin paperiasiointina.

Valtuushakemuksessa yksilöidään valtuuttajan ja valtuutetun tiedot sekä annettavan valtuuden laajuus. Valtuushakemuksen allekirjoittaa valtuuttaja itse tai valtuuttajan laillinen edustaja. Valtuuttajasta riippuen allekirjoitusoikeus osoitetaan yhdellä tai useammalla valtuushakemukseen liitettävällä asiakirjalla.

Valtuushakemuksen voi jättää käsiteltäväksi kolmella eri tavalla riippuen valtuuttajasta:

  • sähköinen valtuushakemus (ensisijainen tapa): tarkoitettu vain suomalaisille yrityksille ja yhteisöille – niiden edustaja tekee valtuushakemuksen sähköisesti
  • käyntiasiointi: tarkoitettu ensisijaisesti henkilövaltuuttajille
  • postitse lähetettävä hakemus: tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisille yhteisöille, joilta vaaditaan vaaditaan oikeaksi todistetut ja laillistetut asiakirjat.

Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tiedotteesta.

Virkailijavaltuuttamisella hoidetaan Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin monia valtuuttamismielessä hankalia ja vaivalloisia organisaatioita kuten ulkomaisia yrityksiä, joilta kaivataan asiakirjoja tai yhteismetsiä ja tiekuntia, joissa osaaminen ja kiinnostus asioiden hoitoon on toisinaan vähäistä. Suosittelen, että aloitatte virkailijavaltuuttamisen hyödyntämisen asiakkaillenne viimeistään elokuussa. Vielä parempi, jos kokeilette sitä yhdelle asiakkaalle ennen kesälomaa, niin on mukavampi palata lomalta, kun tiedätte, miten asia hoituu.

Tilitoimistojen tehokäyttäjien ominaisuuksia tulossa

DVV on julkaisemassa tilitoimistoille kehitettyjä ominaisuuksia, joilla annettujen ja saatujen valtuuksien tarkastelu ja käsittely helpottuu ja valtuuksia voidaan kopioida exceliin tarkastelua varten. Näiden julkaisun aikataulutavoite on 23.6.

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat- ja Tilitoimistossa-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki