Ohita

Uutinen -

Tulorekisterin vuoden 2020 muutoksia

Uusi tulonsaajakohtainen raportti tietojen täsmäyttämiseen

Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto -raportti on julkaistu. Uudella raportilla on mahdollista rajata tietoja muun muassa tulonsaajittain ja halutulla aikavälillä, joka voi kuitenkin olla enintään 31 päivää. Raportilla tiedot on eritelty tulolajeittain. Csv-muotoisen raportin voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa ja se muodostuu tilaukset-kohtaan. Raportin saa alkuun kertatilauksena, mutta myöhemmin siitä on tulossa myös jatkuva tilaus.

Tulorekisteristä saa tilattua myös Maksajan palkkatietojen yhteenveto -raportin. Tässä pdf-muotoisessa raportissa tiedot ovat kokonaisilta kuukausilta yhteensäsummina palkkatietoilmoitukset maksupäivittäin ja työnantajan erillisilmoitukset. Eri sosiaalivakuutusten alaiset suoritukset ovat eriteltynä, mutta tiedot eivät ole tulonsaajatasolla.

Tietoa raporttien tilaamisesta

Tulorekisteriin ei ilmoiteta työnantajan saamia etuuksia ainakaan toistaiseksi

Useissa koulutustilaisuuksissa verohallinnon kouluttajat ovat käsitelleet tulorekisterin vuoden 2020 muutoksiin liittyen työnantajalle maksettavien etuuksien vaikutusta palkkatietoilmoitusten korjaamiseen. Tulorekisteristä saamamme tiedon mukaan tulorekisteri selvittää edelleen asiaa. Toistaiseksi ohjeisiin ei tule muutoksia eikä työnantajan siis tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia, vaikka työnantajalle maksettaisiin työntekijälle myönnettyjä etuuksia kuten sairauspäivärahoja. Tulorekisteri tiedottaa mahdollisista muutoksista erikseen.

Tulorekisterin vuoden 2020 yksityiskohtaiset ohjeet

Tulorekisterin ohjeita palkkatietoilmoituksista on päivitetty ja niissä on huomioitu vuoden 2020 alussa voimaan tulleet ilmoittamisen lievennykset.

Ohjeen kohdassa Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet löytyy ohjeistus muun muassa yrittäjälle ja laskutuspalveluyrityksen kautta maksettujen suoritusten sekä työsuhteeseen perustuvan osakeannin ja työsuhdeoptioiden ilmoittamiseen. Ohjeessa on laajasti eri sosiaalivakuuttamisiin liittyviä tilannekuvauksia ja esimerkkejä kuinka ilmoittaminen palkkatietoilmoituksilla on tehtävä.

Yrittäjänä toimivalle on vuodenvaihteessa tullut uusi tulonsaajan lisätieto tilanteissa, jossa esimerkiksi yritystoiminnan pienimuotoisuuden vuoksi yrittäjän ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta. Tällöin yrityksen ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua yrittäjän itselleen nostamasta palkasta. Palkkatietoilmoituksella lisätietona ilmoitetaan ”Yrittäjä, ei YEL-tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta”, lisäksi on ilmoitettava tieto ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta”. Mikäli yrittäjä on YEL-/MyEL-vakuutettu, on yrityksen maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu yrittäjän yrityksestä nostamista palkoista.

Tulorekisterin tietoja käyttävien joukko laajeni

Vuoden alusta alkaen tulorekisteristä saa tietoja yhä useampi taho, joille annettavien todistusten ja selvitysten määrä vähenee. On kuitenkin huomioitava, että osa tiedon käyttäjistä tarvitsee tiedot ilmoitettuna tarkalla täydentävien tietojen tasolla. Uusia tiedon käyttäjiä ovat työllisyysrahasto aikuiskoulutusetuuksien osalta, työttömyyskassat, vahinkovakuutusyhtiöt, tapaturmavakuutuskeskus, työsuojeluviranomaiset, potilasvakuutuskeskus, tilastokeskus, kunnat ja kuntayhtymät, TEM:n hallinnon ala sekä Ahvenanmaan maakunta, viranomaiset ja kunnat. Ulosotto tulee tiedon käyttäjäksi vuoden 2021 alusta alkaen.

Linkit

Yhteyshenkilö/-t

Eija Männistö

Eija Männistö

Johtava asiantuntija, henkilöstöhallinto 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki