Ohita
Tulorekisteriin muutoksia vuodelle 2021 - uusia ja muuttuneita tulolajeja sekä ilmoittamiseen myöhästymismaksu

Uutinen -

Tulorekisteriin muutoksia vuodelle 2021 - uusia ja muuttuneita tulolajeja sekä ilmoittamiseen myöhästymismaksu

Ilmoittamisen sanktioton aika päättyi

Palkkatietojen ilmoittamisen osalta kahden vuoden siirtymäaika päättyi vuoden vaihteessa. Vuodesta 2021 alkaen verohallinto määrää tulorekisteriin myöhässä annetuista ilmoituksista myöhästymismaksun, joka perustuu tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin. Myöhästymismaksu määrätään, jos pakolliset annettavat tiedot suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. Lue tarkemmin seuraamusmaksuista ja niiden määrästä täältä.

Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet päivitetty vuodelle 2021

Tietoa tulorekisteriin tehtävistä ilmoituksista, tulolajeista ja vakuuttamistiedoista löytyy vuodelle 2021 päivitetyistä yksityiskohtaisista ohjeista. Ohjeet on jaoteltu selkeästi eri aihealueisiin liittyen, joista saat apua, kun teet ilmoituksia.

Uusi kokoava ohje Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin antaa yleistä tietoa tulorekisterin toiminnasta. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi alalle tulevien perehdyttämisessä. Ohjeessa on linkkejä tulorekisterin yksityiskohtaisiin ohjeisiin, joten se toimii tarvittaessa apuna ammattilaisillekin.

Muutokset tulolajeissa huomioitava palkkaohjelmassa

Vuodenvaihteen jälkeen maksussa olevissa palkoissa on huomioitava tulorekisterin uudet ja muuttuneet tulolajit vuodelle 2021. Tulolajien selitteet, joissa kerrotaan tulolajeille ilmoitettavat tiedot, löytyvät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista kohdasta Palkat − Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2021.

Tulorekisterin ohjeista muutoksia ei ole välttämättä helppo hahmottaa, joten tässä listatausta muuttuneista tulolajeista avuksesi. Käytäthän läpi palkkaohjelmassasi palkkalajit ja muuta ohjaukset oikeille tulolajeille, jotta tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ovat oikein.

Uudet tulolajit

 • 238 Muu säännöllinen lisä
 • 239 Vastikevapaan korvaus
 • 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
 • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 • 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
 • 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus
 • 365 Ehdollinen osakepalkkio

Muutoksia tulolajeihin

 • 216 Muu maksettu lisä
 • 234 Vuosilomakorvaus
 • 313 Käyttökorvaus (ansiotuloa)
 • 315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu
 • 316 Muu veronalainen ansiotulo
 • 327 Perhehoitajan kustannusten korvaus
 • 328 Perhehoitajan palkkio
 • 331 Päiväraha
 • 332 Pääomatuloa oleva suoritus
 • 336 Työkorvaus
 • 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka)
 • 343 Työsuhdeoptio
 • 361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta

Aikatauluja tulonsaajan maksujen korjauksiin vuoden 2020 verotukseen liittyen

Tulonsaajien verotuksen joustava valmistuminen vaikuttaa nykyisin ajankohtiin, jolloin edelliselle vuodelle kohdistuvat korjaukset tulisi tehdä. Mikäli tietoihin vuodelle 2020 on tarve tehdä muutoksia, niin korjaukset ehtivät esitäytetylle veroilmoitukselle, kun ne ovat tehtynä 15.3. mennessä. Viimeistään 29.4. mennessä tehdyt korjaukset ehtivät vielä kuitenkin säännönmukaiseen verotukseen eli ns. korjausverotuspäätökselle.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki