Ohita

Uutinen -

Tulorekisteri-ilmoittamiseen esitetään lievennyksiä - Hallituksen esitykset tulorekisterin lakimuutoksista tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys HE 78/2019, jonka on tarkoitus keventää erityisesti pienyrittäjien sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa tulorekisteri-ilmoituksissa.

Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee tietyissä tilanteissa. Verovapaat kustannusten korvaukset sekä rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 euron kertasuoritukset (kuten tuomaripalkkiot) voitaisiin ilmoittaa kalenterikuukauden aikana suoritetuista maksuista seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Palkkaennakot voitaisiin esityksen mukaan vähentää saman kalenterikuukauden aikana maksussa olevasta varsinaisesta palkasta. Luontoisedut puolestaan voitaisiin ilmoittaa samassa kuukaudessa milloin kyseisen kuukauden rahapalkka maksetaan, kuitenkin viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavassa kuukaudessa. Tämä koskee maksajia, joilla luontoisedut ja rahapalkka käsitellään vasta kertymiskuukautta seuraavassa kuukaudessa.

Hallitus myös esittää, että maksajan ei tarvitse ilmoittaa kilpailupalkintoja tulorekisteriin, jos ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Muutos koskisi kilpailupalkintoja, joita maksetaan henkilöille, jotka eivät ole työ- tai palvelussuhteessa.

Esityksen mukaan sanktioita ei pääsääntöisesti määrättäisi edelleenkään tulorekisteri-ilmoittamisesta vuoden 2020 aikana. Tiedon käyttäjät voivat kuitenkin määrätä viivästysseuraamuksia maksuihinsa liittyen.

Eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamisesta on annettu hallituksen esitys HE 62/2019, jossa näiden tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin siirtyisi alkamaan vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin eli 1.1.2021 alkaen.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki