Seuraa Taloushallintoliitto

Tulolähdejaon poistamista valmistelevan työryhmän toimintakautta pidennetty

Uutinen   •   Loka 10, 2017 15:00 EEST

Valtiovarainministeriön asettaman tulolähdejaon poistamista valmistelevan työryhmän toimintakautta on pidennetty 30.4.2018 saakka. Alkuperäinen toimintakausi oli 1.12.2016-30.9.2017.

Asiantuntijaryhmä toimii tukena lainsäädäntöhankkeessa, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat säännökset osakeyhtiöiden tulolähdejaon poistamiseksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osalta. Asiantuntijaryhmän tulee esittää näkemyksensä pohdittaessa eri vaihtoehtoja malliksi tulolähdejaon poistamiselle sekä edistää asiantuntemuksellaan lainvalmistelun yhteydessä esiin tulleiden ongelmakohtien ratkaisemista. Asiantuntijaryhmän tulee kuulla työskentelyn aikana keskeisiä järjestöjä ja Verohallintoa.