Ohita
Tulolähdejaon poistamista valmistelevan työryhmän toimintakautta pidennetty

Uutinen -

Tulolähdejaon poistamista valmistelevan työryhmän toimintakautta pidennetty

Valtiovarainministeriön asettaman tulolähdejaon poistamista valmistelevan työryhmän toimintakautta on pidennetty 30.4.2018 saakka. Alkuperäinen toimintakausi oli 1.12.2016-30.9.2017.

Asiantuntijaryhmä toimii tukena lainsäädäntöhankkeessa, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat säännökset osakeyhtiöiden tulolähdejaon poistamiseksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osalta. Asiantuntijaryhmän tulee esittää näkemyksensä pohdittaessa eri vaihtoehtoja malliksi tulolähdejaon poistamiselle sekä edistää asiantuntemuksellaan lainvalmistelun yhteydessä esiin tulleiden ongelmakohtien ratkaisemista. Asiantuntijaryhmän tulee kuulla työskentelyn aikana keskeisiä järjestöjä ja Verohallintoa.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki