Ohita
Tilitoimistoammattilainen, hakeudu ELY-keskuksen asiantuntijaverkostoon 25.5. mennessä

Uutinen -

Tilitoimistoammattilainen, hakeudu ELY-keskuksen asiantuntijaverkostoon 25.5. mennessä

ELY-keskus pyytää asiantuntijoilta tarjouksia yritysten analyysi- ja konsultointipalveluista 25.5.2020 klo 16.00 mennessä. Tarjousaikaa ei ole enää paljoa jäljellä, mutta nopeimmat ehtivät vielä mukaan. Lisätietoa löydät julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmasta.

Tarjouspyyntö sisältää asiantuntijapalveluhankinnan viidelle osa-alueelle:

  1. a) Analyysi, b) Kasvu, Kansainvälistyminen ja Uudistaminen
  2. Tuottavuus ja digitalisointi
  3. Markkinointi ja asiakkuudet
  4. Johtaminen ja henkilöstö
  5. Innovaatioiden kaupallistaminen

Esimerkiksi 1 a) Analyysi -palvelussa kartoitetaan yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden nykytila suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin. Kartoitettavia osa-alueita ovat esimerkiksi talous, asiakkaat, palvelut/tuotteet, tuotanto, markkinointi, jakelukanavat, johtaminen, henkilöstö, rekrytointitarpeet, omistusjärjestelyt, aineettomat oikeudet, digitaalisuus, yritystoiminnan vastuullisuus, kilpailijat ja toimintaympäristö. Palvelun lopputuloksena syntyy kehittämissuunnitelma, joka sisältää arvion yrityksen lähivuosien kehittämis- ja/tai kansainvälistymismahdollisuuksista sekä toimenpide-ehdotukset.

Vastaavasti 1 b) Kasvun, kansainvälistymisen ja uudistamisen konsultointi -palvelu voi sisältää esimerkiksi toimenpiteitä, joilla

  • suunnitellaan, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan ja rahoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kannattavasti
  • kehitetään yrityksen talouden johtamista, suunnittelua ja seurantaa
  • ohjataan yrityksen johtoa suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen.

ELY-keskuksen kautta tilattavat analyysi- ja konsultointipalvelut on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluiden hinta yrityksille on alennettu koronavirusepidemian vuoksi hintaan vain 30 euroa + alv/päivä. Normaalisti hinta ei myöskään ole yrityksille kovin paha, 220 tai 300 euroa + alv/päivä. Asiantuntijalle em. palveluista maksetaan 1300 euroa + alv/päivä.

Monilla tilitoimistoilla on erinomaiset mahdollisuudet ryhtyä tuottamaan analyysi- ja konsultointipalveluja asiakkailleen osana ELY-keskuksen asiantuntijaverkostoa. Taloushallintoliitto kannustaa tilitoimistoja hyödyntämään tilaisuuden.

Jos et ehdi mukaan tälle tarjouskierrokselle, kannattaa saman tien alkaa valmistautumaan muutaman vuoden päästä toteutettavaa seuraavaa tarjouskierrosta varten. Tarjousta varten tarvitaan mm. referenssejä jo toteutetuista konsultoinneista. Taloushallintoliitto tulee järjestämään aiheesta valmennustilaisuuksia.

Linkit

Yhteyshenkilö/-t

Ari Lahdenkauppi

Ari Lahdenkauppi

Johtaja, jäsenpalvelut 050 592 9509

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki