Ohita
Tilitoimistoala ei pysähdy mahdollisen lakon aikana

Uutinen -

Tilitoimistoala ei pysähdy mahdollisen lakon aikana

Ammattiliitto Pro ja ERTO ovat ilmoittaneet taloushallintoalan työnseisauksesta 27.2.–4.3.2020. Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat osapuolten kesken tänään keskiviikkona 19.2. ja valtakunnansovittelijan toimistolla sovittelu jatkuu tarvittaessa perjantaina 21.2.

Taloushallintoliitto ei ole asiassa neuvotteleva osapuoli. Taloushallintoliitto uskoo, että toimialan menestyminen edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja halua kehittyä, ja työnantajilta suurempia investointeja osaamisen kehittämiseen sekä rohkeampia kompensaatiomalleja.

Selvitimme taloushallintolaa koskettavien työtaistelutoimenpiteiden laajuutta ja vaikuttavuutta tilitoimistoalalla. Yli 700 tilitoimistoissa työskentelevää ammattilaista vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin nimettömänä. Emme kyselleet henkilötietoja emmekä muita vastaajia koskevia tietoja.

Kyselyyn osallistuneista

53% työskentelee työnseisauksen kohteena olevassa yrityksessä

26% kertoi kuuluvansa Ammattiliitto PRO:hon tai ERTO:on

22% vastaajista on jo kieltäytynyt liukumista ja aikoo myös osallistua työnseisaukseen.

60% vastanneista kertoi olevansa työntekijä. Vastaajista 33% työskentelee esimiestehtävissä tai tilitoimistoyrittäjinä, heistä vain harva (2%) aikoo osallistua työnseisaukseen.

Ammattiliittoihin kuuluvat ovat uskollisia järjestölleen – lakko saa tukea myös niihin kuulumattomilta

27% vastaajista ilmoitti kuuluvansa Ammattiliitto PRO:hon tai ERTO:on ja näistä 74%:n työnantaja on työnseisauksen kohteena oleva yritys. Heistä

68% aikoo osallistua työnseisaukseen

12% ei halunnut vastata

20% ei aio osallistua työnseisaukseen.

Lakko saa myös tukea Ammattiliitto PRO:hon ja ERTO:on kuulumattomilta tilitoimistotyöntekijöiltä. Kaikista heistä, jotka ilmoittivat osallistuvansa lakkoon kolmannes ei kuulunut PRO:hon tai ERTO:on.

Työtaistelutoimet saattavat vaikuttaa isojen toimijoiden asiakaspalveluprosesseihin

Kysely osoittaa, että vain yksittäiset pienissä 1–3 hengen ja keskikokoisissa 4–9 hengen tilitoimistoissa työskentelevät, aikovat osallistua työnseisaukseen.

84 % työnseisaukseen osallistuvista työskentelee isoissa yli 10 hengen toimistoissa tai valtakunnallisissa tilitoimistoketjuissa.

Lue myös Taloushallintoliiton 11.2.2020 työtaistelutoimista julkaistu tiedote.

Yhteyshenkilö/-t

Eeva Lyytinen

Eeva Lyytinen

Kehitysasiantuntija Tilitoimiston laatu ja osaaminen 050 549 5086

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki