Seuraa Taloushallintoliitto

Tili-instituuttisäätiö on päivittänyt KLT-tutkinnon ylläpitovaatimuksia

Uutinen   •   Tammi 10, 2019 09:26 EET

Taloushallinnon ammattilaisen työn vaativuus on kasvanut muun muassa konsultointityön ja viranomaisvaatimusten lisääntyessä. Tämän johdosta Tili-instituuttisäätiön hallitus on päättänyt päivittää KLT-tutkinnon ylläpitovaatimuksia. Samalla korostetaan KLT-asiantuntijoiden arvoa niin työnantajille kuin asiakkaillekin.

Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on taloushallinnon alalla pärjäämisen kannalta entistä tärkeämpää. Taloushallintoalan huippuasiantuntijan, KLT:n, on oma-aloitteisesti ylläpidettävä osaamistaan laadukkailla koulutuksilla sekä luotettavasti pystyttävä osoittamaan asiantuntijuutensa. Osaamisen ylläpito vaatii tulevaisuudessa enemmän suunnitelmallisuutta ja sitoutumista.

Mikä muuttuu

Ylläpitokoulutuspäivien määrää muutettiin. Kaikkien KLT-asiantuntijoiden tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua 8 koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Koulutuksen on pääosin oltava seuraavilta osa-alueilta:

  • Kirjanpito ja tilinpäätös
  • Verotus ja yritysjuridiikka
  • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta

Kokonaisuuteen (8 pv) voi sisällyttää kaksi koulutuspäivää myös seuraavilta osa-alueilta:

  • Prosessi, tekniikka ja työvälineet
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö

KLT-ylläpitokoulutuksia voidaan erityisen syyn perusteella osittain korvata osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että KLT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.

Mikä ei muutu

KLT-raportointi tapahtuu edelleen kolmen vuoden välein. Lisäksi KLT-raportti annetaan edelleen koulutuksista ja työtehtävistä.

Uudet säännöt astuvat voimaan ensimmäistä kertaa niille, joiden raportointivuoro on loppuvuodesta 2019.

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki ammattitaidosta. KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus järjestetään vuosittain lokakuussa. KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä.

https://taloushallintoliitto.fi/klt