Ohita
Tili-instituuttisäätiö on päivittänyt KLT-tutkinnon ylläpitovaatimuksia

Uutinen -

Tili-instituuttisäätiö on päivittänyt KLT-tutkinnon ylläpitovaatimuksia

Taloushallinnon ammattilaisen työn vaativuus on kasvanut muun muassa konsultointityön ja viranomaisvaatimusten lisääntyessä. Tämän johdosta Tili-instituuttisäätiön hallitus on päättänyt päivittää KLT-tutkinnon ylläpitovaatimuksia. Samalla korostetaan KLT-asiantuntijoiden arvoa niin työnantajille kuin asiakkaillekin.

Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on taloushallinnon alalla pärjäämisen kannalta entistä tärkeämpää. Taloushallintoalan huippuasiantuntijan, KLT:n, on oma-aloitteisesti ylläpidettävä osaamistaan laadukkailla koulutuksilla sekä luotettavasti pystyttävä osoittamaan asiantuntijuutensa. Osaamisen ylläpito vaatii tulevaisuudessa enemmän suunnitelmallisuutta ja sitoutumista.

Mikä muuttuu

Ylläpitokoulutuspäivien määrää muutettiin. Kaikkien KLT-asiantuntijoiden tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua 8 koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Koulutuksen on pääosin oltava seuraavilta osa-alueilta:

  • Kirjanpito ja tilinpäätös
  • Verotus ja yritysjuridiikka
  • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta

Kokonaisuuteen (8 pv) voi sisällyttää kaksi koulutuspäivää myös seuraavilta osa-alueilta:

  • Prosessi, tekniikka ja työvälineet
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö

KLT-ylläpitokoulutuksia voidaan erityisen syyn perusteella osittain korvata osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että KLT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.

Mikä ei muutu

KLT-raportointi tapahtuu edelleen kolmen vuoden välein. Lisäksi KLT-raportti annetaan edelleen koulutuksista ja työtehtävistä.

Uudet säännöt astuvat voimaan ensimmäistä kertaa niille, joiden raportointivuoro on loppuvuodesta 2019.

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki ammattitaidosta. KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus järjestetään vuosittain lokakuussa. KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä.

https://taloushallintoliitto.fi/klt

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki