Ohita
​Tietoa kirjanpitojärjestelmien valmiudesta uuteen veroilmoitusten rajapintaan

Uutinen -

​Tietoa kirjanpitojärjestelmien valmiudesta uuteen veroilmoitusten rajapintaan

Arvonlisävero- ja tuloveroilmoittamisessa Katso-tunnukset korvaa tekninen rajapinta Apitamo PKI, jolla veroilmoitus lähtee suoraan kirjanpitojärjestelmästä Verohallintoon. Veroilmoituksen lähettävä yritys tunnistetaan tutulla tulorekisteristä haetulla varmenteella, joka tallennetaan tilitoimiston käyttämään ohjelmistoon. Jos tilitoimiston käyttämän ohjelmiston palkkamoduuliin on jo haettu varmenne, samaa varmennetta voidaan hyödyntää myös ohjelmiston kirjanpitomoduulissa.

Tilitoimistoja kiinnostavat luonnollisesti kirjanpito-ohjelmistojen valmiudet ja aikataulut asiassa. Keräsimme Taloushallintoliiton yhteistyöjäseniltä tietoa, miten ja millä aikataululla Apitamo PKI tulee käyttöön heidän ohjelmistoissaan. Alla saamamme vastaukset:

Aditro

Aditro oli mukana ApitamoPKI:n pilotoinnissa yhteistyössä verohallinnon kanssa ja tuotantokäyttö Aditro VIRA -ohjelmistossa alkoi heti pilotoinnin jälkeen marraskuussa 2019. Myös vanhaa ApiTamoa ylläpidetään Aditro VIRA -ohjelmistossa niin kauan kun Katso-tunnisteet ovat käytettävissä. Asiakkaamme voivat lähettää pääsääntöisesti kaikki varmennetta tukevat ilmoitukset ja he saavat myös palautteen lähetetyn aineiston tilasta. Alla esimerkki varmenteella lähetettävissä olevista ilmoituksista:

 • Tuloveroilmoitukset
 • Oma-aloitteiset verot
 • Yleisimmät vuosi-ilmoitukset
 • Tulorekisteriin lähetettävät ilmoitukset

Lisäämme uusia ilmoituksia ohjelmistoon sitä mukaa, kun niitä julkaistaan. Lisätietoa Aditro VIRA -ohjelmistosta löytyy internetsivuiltamme: https://aditro.com/fi/vira/

Adminet

Adminet on siirtynyt vaiheittain käyttämään uutta Apitamo PKI rajapintaa. Uutta rajapintaa käytetään jo tällä hetkellä rakennusilmoituksen lähettämiseen ja seuraavaksi siihen siirtyy Alv-ilmoitukset/EU-yhteenvetoilmoitukset Q3:n aikana. Tuloveroilmoituksen lähetys tullaan toteuttamaan uudella mallilla viimeistään Q4:n aikana. Katso-tunnisteiden käytöstä luovutaan aina samalla uuden rajapinnan käyttöönoton myötä.

Asteri

Asteri Ohjelmat iloitsevat tiedosta, että verohallinnon Apitamo PKI käyttää tulorekisterin kanssa samaa varmennetta. Asterista tiedot lähetetään ilmoitin.fi -latauspalvelulla. Arvioimme Apitamo PKI:n toteutuksen aikataulua Q3:n aikana

Briox

Briox Ab on aktiivisesti mukana ottamassa käyttöön Apitamo PKI - kanavan kautta kulkevaa arvonlisäveroilmoittamista. Olemme käyttäneet tähän mennessä jo aiemmin sähköista Apitamo - kanavaa Katso-tunnistautumisella, joka tullaan korvaamaan uudistetulla Apitamo PKI:lla kolmannen vuosineljänneksen aikana 2020, mutta kuitenkin viimeistään Q4 2020.

Muutoksen prioriteetti voi tosin muuttua mikäli Vero.fi päättää sulkea Katso-tunnistautumisen aikaisemmin.

Emce

EmCe sovelluksen ApiTamo-lähetys korvataan ApiTamoPKI -rajapintalähetyksellä 2020 Q3:n aikana.

Fennoa

Fennoassa ApitamoPKI rajapinta on täysin tuotannossa ja se otetaan n. 5min työllä käyttöön hakemalla tilitoimiston Fennoa ympäristöön Tulorekisteristä varmenne. Varmenne ja yhteys on samantien käytössä kaikkien kirjanpitoasiakkaiden ilmoitusliikenteen osalta ilman erillistä asiakaskohtaista määrittelyä tai valtuutuksia.

Fennoasta ApitamoPKI varmenteella tilitoimisto voi lähettää parilla klikkauksella kirjanpitoasiakkaiden:

 • Alv-ilmoitukset
 • EU-Yhteenvetoilmoitukset
 • Tuloveroilmoitukset (yleisimmät päälomakkeet ja liitteet)

Fivaldi

Fivaldiin on toteutettu ApiTamo-rajapinta varmenteen kautta jo vuoden 2019 loppupuolella (omaehtoisille veroille). Myös tuki KATSO-ilmoittamiselle on niin kauan kuin Verottaja ko. rajapintaa tukee.

Lemonsoft

Lemonsoft toteuttaa tuen Apitamo PKI:lle Q3 aikana.

Maestro

ApitamoPKI- kehitystyö on Maestrolla hyvässä vauhdissa ja rajapinta on valmis syyskuun loppuun mennessä. Maestro toimittaa asiakkailleen asiasta lisätietoa kesän aikana.

Netbaron

Netbaroniin on toteutettu ApiTamo-rajapinta varmenteen kautta jo käyttöön. (omaehtoisille veroille). Varmenne on sama, jota useat tilitoimistojen palkanlaskijat ja asiakkaat käyttävät jo Tulorekisteri ilmoituksiin. Netbaronista ApitamoPKI varmenteella tilitoimisto voi lähettää kirjanpitoasiakkaiden:

 • Alv-ilmoitukset
 • EU-Yhteenvetoilmoitukset
 • Tuloveroilmoitukset (yleisimmät päälomakkeet ja lisälomakkeet)
 • Tuloveroilmoituksen liitetiedostojen lähetys on mahdollista jo osalla käyttäjistä ja lopuille tulee mahdolliseksi syksyllä 2020.

Tuki KATSO-ilmoittamiselle on niin kauan kuin verottaja vanhempaa rajapintaa tukee, jotta käyttäjät voivat siirtyä omassa aikataulussansa uusien varmenteiden ja rajapinnan käyttöön.

Netvisor

Verohallinnolta päättyy Katso-tunnistautumisen käytön mahdollisuus ja tämä korvataan varmenteella tapahtuvalla tunnistautumisella. Tunnistautuminen uusitaan:

 • alv-ilmoittaminen
 • alv-yhteenvetoilmoittaminen
 • tuloveroilmoittaminen
 • rakennusalan ilmoittaminen

Osalla Netvisorin asiakkaista on jo kyseiset varmenteet ja niitä voidaan hyödyntää myös edellä mainituissa ilmoittamisissa. Katso-tunnistautuminen jätetään rinnalle siksi aikaa kun se verohallinnon puolelta on käytössä (käyttö päättyy tämän hetkisen arvion mukaan 2020 lopulla) ja näin asiakkaat ehtivät rauhassa tarvittaessa hakea puuttuvat varmenteet.

ApitamoPKI-muutokset ovat työn alla ja valmistuvat arvion mukaan vaiheittain 2020/Q3 ja 2020/Q4 aikana.

Procountor

Apitamo PKI yhteys toteutetaan Procountoriin syksyn 2020 aikana. Procountorista voit ilmoittaa suoraan oma-aloitteisia veroja, palkkatietoilmoituksia sekä työnantajan erillisilmoituksia ja tuloveroilmoituksia.

Suonentieto

Suonentieto julkaisi ohjelmistoihin ja SaaS-palveluun ApitamoPKI-yhteysominaisuuden 27.4.2020. Asiakkaamme ovat toimittaneet ALV-ilmoituksia ja tuloveroilmoituksia suoralla yhteydellä ja ovat olleet tosi tyytyväisiä miten lähetys hoituu kätevästi ja aikaisempaa vaivattomammin. Rajapintaan on toivottu palautetietoa ilmoituksen vastaanottamisesta ja käsittelyn tilasta.

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat- ja Tilitoimistossa-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki