Ohita
TEM esitys: Lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajoja nostettaisiin

Uutinen -

TEM esitys: Lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajoja nostettaisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 22.8.2018 lausunnolle esityksen tilintarkastuslain muuttamiseksi. Muutoksella nostettaisiin lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta määrittäviä rajoja niin, että kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt rajattaisiin tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Taloushallintoliitto kannattaa esitystä

Lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan luopua mikroyritysten osalta, koska muun muassa EU-säännökset eivät sitä edellytä eikä lakisääteisyydelle ei ole niin painavia kansallisia perusteita, että niiden takia yritysten omistajien valinnanvapautta pitäisi rajoittaa.

Valtaosa (yli 90 %) suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä. Näissä yrityksissä sama henkilö sekä omistaa että harjoittaa yrityksen liiketoimintaa. Omistajan oman kontrollifunktion kannalta tilintarkastuksen tarve voi olla vähäinen.

Laadukkaasti yrityksen talousasioita hoitavalla tilitoimistolla on paras käsitys asiakasyrityksen ajantasaisesta taloudellisesta tilasta yrityksen ja rahoittajien tarpeisiin. Tilitoimistoissa käsitellään tietoja, jotka voivat olla jopa vuoden tuoreempia, kuin tilintarkastetut tiedot.

Rajojen nosto ei kuitenkaan tarkoita tilintarkastajasta luopumista

Käytännössä lakisääteisen tilintarkastusrajan nostaminen ei merkittävästi vähentäisi tilintarkastusten määrää tai tilintarkastajien työtä kohdeyrityksissä ja tilitoimistojen neuvonantajina.

Suosittelemme tilintarkastusta jatkossakin esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: kun mikroyrityksessä on mukana useampi osakas, ulkopuolinen sijoittaja tai rahoittaja, kun yrityksen omistus ja johto on eriytetty, tai jos yrityksellä ei ole ulkopuolista kirjanpitäjää. 

Tilintarkastus on usein myös julkisen tuen sekä avustusten hakemisen ja saamisen edellytyksenä. Näin ollen eri sidosryhmien vaateet ohjaavat teettämään yhtiössä tilintarkastuksen, jos se nähdään yrityksen taloudellisen informaation luotettavuuden varmistamisen kannalta tarpeelliseksi.

Lue myös aikaisempi uutisointimme aiheeseen liittyen kohdasta "Aiheeseen liittyvät uutiset".

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki