Ohita
Taloushallintoliitto ei usko laajojen työtaistelutoimien toteutuvan taloushallintoalalla

Uutinen -

Taloushallintoliitto ei usko laajojen työtaistelutoimien toteutuvan taloushallintoalalla

Ammattiliitot ERTO ja PRO ovat julistaneet lakon taloushallintoalalle työehtosopimusneuvottelujen tukemiseksi. Lakon on ilmoitettu kestävän 27.2.–4.3.2020 ja se koskisi työnantajaliitto PALTA:n jäsenyrityksiä sekä erikseen nimettyjä tilitoimistoalan yrityksiä.

Päinvastoin kuin ERTO yrittää asiassa viestiä, haluamme muistuttaa, että kaikilla työntekijöillä on oikeus olla lakossa, mutta ei velvollisuutta lakkoon. Nämä oikeudet on Korkein oikeus todennut ytimekkäästi päätöksessään KKO 2018:40: ”Korkein oikeus toteaa, että yhdistymisvapauteen vahvasti suojattuna oikeutena kuuluu myös oikeus olla osallistumatta työtaisteluun. Tästä seuraa, että työntekijällä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus päättää itsenäisesti osallistumisestaan työtaisteluun.”

Osallistuminen lakkoon

Jokaisen työntekijän tulee itse päättää osallistumisestaan työtaistelutoimiin, olivatpa ne sitten kieltäytymisiä liukumista, ylitöistä tai lakkoilua. Oikeus, jopa velvollisuus itse päättää asiasta, koskee sekä ammattiliittoon kuulumattomia että liittoon kuuluvia työntekijöitä. Ammattiliitolla on oikeus kohdistaa yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä jäseneensä, mikäli työntekijäliittoon kuuluva työntekijä työskentelee normaalisti ammattiliittonsa asettaman lakon aikana. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi työntekijäyhdistyksestä erottaminen. Meidän näkemyksemme on, että käytännössä erottamisia tuskin nähtäisiin, koska kaikkia ay-liikkeitä vaivaa jäsenkato jo muutenkin.

Odotamme myös työnantajilta tukea työntekijöille. Työpaikoilla tulisi pikimmiten tiedottaa ja keskustella asioista. Mikäli vakaviin työtaistelutoimiin päädyttäisiin, tulisi työnantajien, esimiesten ja kollegoiden selkeästi osoittaa kunnioitusta jokaisen työntekijän omalle päätökselle osallistua tai olla osallistumatta työtaistelutoimiin. Asiallinen käyttäytyminen molemmin puolin varmistaa, että työtaistelutoimenpiteiden päätyttyä työskentelyä voidaan jatkaa hyvässä työilmapiirissä. Haluamme muistuttaakin työnantajia velvoittavan työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta; lakkoon osallistuminen ei ole irtisanomisperuste, ei edes niissä tapauksissa, jossa henkilö ei itse ole ammattiliiton jäsen. Liittoon kuulumisesta tai lakkoon osallistumisesta ei voi rangaista työntekijää, huolimatta siitä kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon.

Miten työntekijän tulisi toimia selvittääkseen, onko hänellä oikeus osallistua työtaisteluun?

Kenenkään ei ole pakko osallistua lakkoon tai työtaisteluihin, kaikilla työntekijöillä on oikeus tulla töihin, tehdä liukumia tai ylitöitä niin halutessaan.

  • Onko työnantajasi listattu työtaistelutoimien piiriin kuuluvaksi? Jos on, voit lakkoilla, huolimatta siitä, oletko itse ERTO/PRO:n jäsen. Työntekijäliittoon kuuluvat työntekijät saavat lakkoavustusta, kuulumattomat eivät.
  • Työnantajasi ei ole listattu työtaistelutoimien piiriin kuuluvaksi, mutta olet itse ERTOn tai PRO:n jäsen? Et saa lakkoilla, ennenkuin ERTO / PRO laajentaa työtaistelutoimet koko toimialaa koskevaksi tai lisää työnantajasi listalle.

Työtaistelutoimet on kohdistettu yrityksiin, jotka on listattu PRO:n sivuilla.

Tilitoimistoalalla ollaan tunnollisia ja ahkeruudesta palkitaan työntekijöitä

Tilitoimistoissa on perinteisesti hoidettu työt rintarinnan työntekijöiden ja omistajien kanssa hyvässä yhteishengessä, sopien töiden jakamisesta, joustoista ja vapaista tilanteen mukaan. Työporukan kesken omalla työpaikalla saadaan huomioitua sekä työntekijän, työnantajan, että asiakkaiden tilanteet ja tarpeet mahdollisimman joustavasti. Alalla työskentelee tunnollisia asiantuntijoita, jotka pitävät huolen, että kaikki työt tulevat ajallaan tehtyä. Työntekijät ovat tilitoimiston toiminnan perusta, joiden osaamista kehitetään ja palkat ovat vähintään työehtosopimuksen mukaiset. Taloushallintoliitto julkaisee omia palkkatilastojaan, joiden perusteella toimialalla maksetaan edelleen meidänkin mielestämme kohtalaisen matalia palkkoja suhteessa työn vaativuuteen, mutta huomattavasti enemmän, kuin työntekijä- ja työnantajaliittojen neuvottelemassa työehtosopimuksessa on.

Työtaistelut ovat työntekijäliitolta julkisuushakuista jäsenmarkkinointia

ERTO ja PRO ovat vetäneet taloushallintoalan mukaan valtakunnalliseen lakkoiluaaltoon. Toimialalla ei ole aiemmin lakkoiltu eikä uutiskynnystä ole ylitetty. Työntekijäliitolle on mielestämme tärkeämpää saada näkyvyyttä ay-toiminnalle ja edistää omaa jäsenhankintaansa kuin neuvotella työntekijöille parempia työehtoja käytännössä. Taloushallintoliitto toivoo myös työnantajapuolen edustajilta PALTA:ssa järkeä ja rohkeutta saada asiat sovittua. Ilmeisesti neuvottelut kariutuivat taloushallintoalalla kosmeettisiin, mutta järjestöpuolella, puolin ja toisin, periaatteellisiin kysymyksiin. Mielestämme kumpikaan neuvottelevista osapuolista ei tällä hetkellä edistä koko toimialan, eli työnantajien, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteiskunnan yhteistä etua hoitaa kirjanpito, palkanmaksu ja verotus ajallaan. 

Työtaistelutoimien ajoittaminen keskelle kiireisintä mahdollista ajankohtaa aiheuttaa alalla työskenteleville ahdistusta. Kirjanpitäjät tekevät tilinpäätöksiä ja palkanlaskijoiden pitäisi tarkistaa tulorekisterin tietoja viimevuoden osalta. Ajankohta työtaistelutoimille osoittaa ammattiliitoilta täydellistä ymmärtämättömyyttä toimialan dynamiikasta ja velvoittavasta lainsäädännöstä. Toivottavasti osapuolet pääsevät neuvottelutulokseen pikimmiten, jotta lakko ei toteudu.

Taloushallintoliitto ei ole, eikä halua olla, asiassa neuvotteleva osapuoli. Me emme halua edistää yleissitovan ja koko toimialaa velvoittavan työehtosopimuksen syntymistä. Toimialan työvoimapulaa, työntekijöiden ikärakennetta, digitalisaatiosta aiheutuvaa työnkuvien murrosta ja toimialan houkuttelevuutta ei paranneta jäykistämällä asioita yleissitovin työehtosopimuksin. Toimialan menestyminen edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja halua kehittyä, ja työnantajilta suurempia investointeja osaamisen kehittämiseen sekä rohkeampia kompensaatiomalleja.

Linkit

Yhteyshenkilö/-t

Eija Männistö

Eija Männistö

Johtava asiantuntija, henkilöstöhallinto 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki