Ohita
TAL lausunto: Verotusmenettelyt ja sanktiot

Uutinen -

TAL lausunto: Verotusmenettelyt ja sanktiot

Taloushallintoliitto antoi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle lausunnon koskien verotusmenettelyjä ja sanktioita.

Lausunnossamme toistamme sitä, mitä olemme asiassa jo aiemmin lausuneet valtiovarainministeriölle silloisesta hallituksen esityksen luonnoksesta. Näkemyksemme mukaan seuraavat asiat ovat keskeisiä hallituksen esitystä käsiteltäessä eduskunnassa:

Hallituksen esitys: Verotus voisi ehdotuksen mukaan valmistua jo ennen kuin yhteisön tilinpäätös on tilintarkastettu ja vahvistettu esim. osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Lausuntomme: Verovelvollisella pitää olla mahdollisuus oikaista ja täydentää veroilmoituksen tietoja ilman veronkorotusta tai muuta seuraamusta, jos tilintarkastuksesta tai tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä ilmenee tarvetta muuttaa tilinpäätöstä verotukseen vaikuttavalla tavalla ja verotus on jo päättynyt.

Hallituksen esitys: Veronkorotus määrättäisiin ehdotuksen mukaan objektiivisin tunnusmerkein. Ehdotuksen mukaisesti toteutuva sääntely sisältää ajatuksen, että veronkorotus määrättäisiin lähtökohtaisesti saman suuruisena niin tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta kuin inhimillisestä virheestäkin.

Lausuntomme: Sääntely ei sisältäisi keskeisiä oikeusturvatekijöitä, kuten syyttömyysolettamaa, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on edellyttänyt veronkorotusasioissa. Tämä jää edelleen sääntelypuutteeksi, mikäli laki toteutuu ehdotuksen mukaisena.

Sääntely ei antaisi mahdollisuuksia alentaa tai jättää määräämättä veronkorotusta, mikäli esim. taloushallinnon palveluntarjoajan työssä tapahtuu inhimillinen virhe veroilmoitusta täytettäessä. Inhimillinen virhe pitäisi olla teon rangaistavuuden poistoperuste täysin riippumatta siitä, onko virhe syntynyt yrityksen oman taloushallinnon tai ulkoistetun taloushallinnon palveluntarjoajan tekemässä työssä.

Virheiden oma-aloitteiseen korjaamiseen on kannustettava. On perusteltua määrätä normaalia matalampi veronkorotus, kun yritys oma-aloitteisesti pyytää oikaisemaan veroilmoituksessa olevan virheen.

Rikoslain 29 luvun 11 § säilyisi nykyisellään, joten esim. törkeä veropetos tulee aina ilmoittaa syyttäjälle. Teon rangaistavuuden mukaan on siis valittava ns. veronkorotus- tai verorikoslinja. Mikäli valitaan veronkorotuslinja, lakiehdotuksen toteutuessa veronkorotus määrättäisiin kaavamaisesti ilman syyllisyyden asteen tutkintaa. Tämä puoltaa matalaa veronkorotustasoa, mikäli edellä mainittuihin oikeusturvaongelmiin ei muutoin puututa. Veronkorotus on rikosoikeudellinen rangaistus.

Linkit

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Markku Ojala

Markku Ojala

Johtava asiantuntija, verotus 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki