Ohita
TAL lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi tulotietojärjestelmäksi

Uutinen -

TAL lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi tulotietojärjestelmäksi

Taloushallintoliitto on antanut lausunnon Valtiovarainministeriön esitysluonnoksesta uudeksi tulotietojärjestelmäksi. Tulotietojärjestelmä muodostuu tulorekisteristä ja siihen liittyvistä sähköisistä palveluista.

Olemme tyytyväisiä, että esitys tulotietojärjestelmästä toteuttaa hallinnollisen taakan keventämistä, joka näkemyksemme mukaan on ollut ensiarvoisen tärkeää hankkeen toteutumisessa. Tietojen toimittaminen yhdellä ilmoituksella eri sidosryhmille, ja automatisoimalla ilmoitusten lähettäminen palkanmaksujaksoittain tulee vähentämään alan työntekijöiden työmäärää ja alalla voidaan keskittyä toimintojen ja henkilöstön osaamisen edelleen kehittämiseen.

Tuemme lämpimästi tulotietojärjestelmän toiminnan ja kehittämisen varmistamiseksi perustettavaa tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmän toimintaa, jossa ovat edustettuina tiedon käyttäjät, suorituksen maksajat ja Tulorekisteriyksikkö. Taloushallintoliitto on mielellään mukana edustamassa tiedon tuottajia tässä neuvottelevassa toiminnassa.

Ryhmän toiminnan ja tulorekisterin kehittämisen kannalta pidämme tärkeänä, että yhteistyöryhmässä on edustettuna tiedon tuottajat, joita ovat esimierkiksi Talouhallintoliiton edustamat tilitoimistot. PK-yrityksistä noin 60 % on ulkoistanut palkkahallintonsa, joiden ilmoitukset toimitetaan tilitoimistosta tiedon käyttäjille.

Tulotietojärjestelmän käyttöönotto on mittava uudistus, joka laaja-alaisesti vaikuttaa niin tiedon tuottajiin kuin tiedon käyttäjiinkin. Alkuvaiheen käynnistyksessä tulee todennäköisesti ilmenemään teknisiä ja inhimillisiä haasteita, joita tiedon tuottajat tulevat kohtaamaan. Tämän pohjalta esitämme siirtymäsäännöstä, jossa pidättäydyttäisiin lain mahdollistamien sanktioiden määräämiseltä ja puutteet ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä selvitetään selvityspyynnöin kunnes järjestelmä on haltuunotettu. Näin varmistettaisiin, ettei mahdollisista teknisistä ja inhimillisistä virheistä aiheutuneita sanktioita maksuunpantaisi.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki