Ohita
Takautuva arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistaminen – asia kaipaa Verohallinnolta linjausta ja selkeää ohjetta

Uutinen -

Takautuva arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistaminen – asia kaipaa Verohallinnolta linjausta ja selkeää ohjetta

Mitä tehdä, jos myyjäyritys on poistettu takautuvasti arvonlisäverovelvollisten rekisteristä? Pitääkö ostajayrityksen oikaista arvonlisäverovähennykset niistä toimituksista ja palveluista, jotka ovat tapahtuneet  yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ilmenevän rekisteristä poistamispäivän jälkeisenä aikana?

Verohallinnolta saadun tiedon mukaan pääsääntö on, että rekisteristä poistoa ei tehdä takautuvasti, mutta joskus siihenkin turvaudutaan. Verohallinto saattaa tehdä takautuvan rekisteristä poiston niissä tilanteissa, joissa ilmoituslaiminlyönnit ovat toistuvia, tilitettävä arvonlisävero on jouduttu jo arvioimaan ja ilmoituksia ei ole saatu.

Verohallinnolla ei ole julkaistua linjausta ja ohjeistusta siitä, miten ostajan alussa kuvatussa tilanteessa tulee toimia ostovähennysten osalta. Tällainen ohje olisi tarpeen.

Mikäli yritys on vilpittömässä mielessä ostanut tavaroita tai palveluita, ja tarkistanutkin, että myyjä on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yritys, takautuvasta rekisteristä poistamisesta on syytä olla Verohallintoon yhteyksissä asian havaittuaan ja tiedustella, milloin päätös rekisteristä poistamisesta on tosiasiassa tehty. Vilpittömässä mielessä toimivan ostajayrityksen kannattaa vedota siihen, että ennen tätä tosiasiallista päätösajankohtaa yrityksellä ei olisi ollut mahdollisuuksia havaita puutteita rekisteröinnissä.

Esim. Myyjä on Verohallinnon 30.11.2020 tekemällä päätöksellä poistettu arvonlisäverovelvollisten rekisteristä takautuvasti 30.7.2020. Ostajayritys on vilpittömässä mielessä ostanut yritykseltä tavaraa verollisella laskulla syyskuussa 2020. Ostaja on tuolloin katsonut rekisteritiedot YTJ:stä, ja rekisteritietojen mukaan myyjä oli tuolloin vielä arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Arvonlisäverolaki ei ostovähennyksen tekemiseksi edellytä tarkistamaan jokaisen laskun yhteydessä, että myyjä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ja toisaalta, jos myyjä on poistettu takautuvasti rekisteristä, YTJ-palvelu ei kerro sitä tosiasiallista päivää, jolloin Verohallinto on tehnyt päätöksen takautuvasta rekisteristä poistamisesta. Rekisteritiedoista siis ilmenee se päätöstä edeltävä päivä, jolle verovelvollisuus on merkitty takautuvasti päättymään – esim. 30.7.2020 yllä esitetyn esimerkin mukaisesti.

Rekisteristä poiston havaittuaan ostajayrityksessä tai sen taloushallinnosta huolehtivassa palveluyrityksessä saatetaan jopa ryhtyä epäilemään, onko rekisteritiedot aiemmin katsottu oikein.

Kuvatut tilanteet saattavat olla poikkeuksellisia, mutta tästä huolimatta Verohallinnon olisi syytä antaa selkeä linjaus mm. siitä, mikä on ostajan asema tällaisissa tapauksissa ja mihin saakka ostovähennykset voi tehdä. Lisäksi olisi syytä ohjeistaa, miten yrityksen pitää seurata ja mahdollisesti dokumentoidakin rekisteritietoja, koska YTJ-palvelusta ei pysty havaitsemaan sitä, että kyseessä on mahdollisesti ollut takautuva rekisteristä poistaminen.

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki