Ohita
Suurten yritysten sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi vaaditaan tilintarkastajan raportti

Uutinen -

Suurten yritysten sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi vaaditaan tilintarkastajan raportti

Valtiokonttori tiedottaa, että keskisuurille ja suurille yrityksille tarkoitetun sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa heinäkuun puolivälissä. Sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi vaaditaan konsernin välitilinpäätös ja tilintarkastajan raportti sulkemiskauden ja vertailukauden liikevaihdosta, sulkemiskauden tappioista ja kustannustukilain 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista sulkemiskauden palkka- ja muista kustannuksista.

Sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi tarvittavien tietojen yksityiskohtia täsmennetään kesäkuun aikana. Tarkka ohjeistus tilintarkastajien raportointiin julkaistaan heinäkuun alussa Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Sulkemiskorvaushakemus on jätettävä vireille 13.8. klo 16.15 mennessä. Hakemusta on kuitenkin mahdollista täydentää tilintarkastajan raportilla 31.10. saakka.

Keskisuurten ja suurten, eli yli 50 henkilöä työllistävien, yritysten sulkemiskorvausta tarkastellaan konsernitasolla. Sulkemiskorvaushakemuksen tekee aina konserni kaikkien sen korvaukseen oikeutettujen tytäryhtiöiden puolesta.

Keskisuurille ja suurille yrityksille suunnattu sulkemiskorvaus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7. Lakiehdotuksen mukaan keskisuurille ja suurille yrityksille maksettaisiin korvauksena 70 prosenttia sulkemisajan tappioista. Tappioina voidaan hyväksyä enintään sulkemisajan palkkakulujen ja muiden joustamattomien kulujen yhteissummaa vastaava määrä. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluisi konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkasteltaisiin konsernitasolla. Korvauksen maksimimäärä on 1,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja suurten yritysten sulkemiskorvauksesta päivitetään Valtiokonttorin sivulle:
valtiokonttori.fi/suurtensulkemiskorvaus

Kustannustuen hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15

Kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Meneillään olevalla hakukierroksella tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät. Myös tuen ylärajaa on nostettu haun kolmannella kierroksella: tuen yläraja on nyt miljoona euroa, mikä vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Aiemmilla hakukierroksilla tuen yläraja on ollut 500 000 euroa.

Hae tukea jos:

1. Yrityksellä on y-tunnus,

2. Yrityksellä liikevaihto on pudonnut yli 30 % ja

3. Yrityksellä on vähintään 2000 euroa hyväksyttäviä kustannuksia tukikaudelta.

Hakemus sekä hakuohjeet löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta haekustannustukea.fi.

Kustannustuesta löytyy tietoa yli kymmenellä kielellä. Eri kieliversiot infograafista Kuka voi hakea kustannustukea löytyvät osoitteesta: valtiokonttori.fi/kustannustuki-muilla-kielilla

Tiedotetta muokattu 21.6.2021: Tarkennettu tietoja tilintarkastajan raportin vaatimuksista. Tarkat ohjeet päivitetään Valtiokonttorin sivuille.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki