Ohita
Suoraan lisäeläkejärjestelyyn liittyy turvaavuusvelvoite – koskee vapaaehtoista eläkettä, jonka työnantaja maksaa

Uutinen -

Suoraan lisäeläkejärjestelyyn liittyy turvaavuusvelvoite – koskee vapaaehtoista eläkettä, jonka työnantaja maksaa

Aikanaan on ollut yleistä luvata työntekijöille lakisääteistä eläketurvaa parantavia eläke-etuja, jotka maksetaan suoraan työnantajan kassasta. Puhekielessä voidaan viitata esimerkiksi työnantajan eläkelupaukseen, kassaeläkkeeseen tai työnantajan taseella olevaan eläkevaraukseen. Eläkelupaus voi esimerkiksi mahdollistaa eläkkeen aikaisemman alkamisen tai se voi olla lakisääteisen työeläkkeen lisäksi maksettava ylimääräinen eläke. Arviolta tällaisia eläkkeitä on voimassa muutamilla tuhansilla eläkkeensaajilla.

Tilitoimistoilla on asiakkaina yrityksiä, joissa on kyseisiä eläkkeitä. Kuitenkaan työnantajayritysten turvaavuusvelvoitetta ja sitä säätelevää lakia ei aina tunneta.

Työnantajalla on turvaamisvelvoite ja tiedonantovelvollisuus

Työnantajalla on antamaansa eläkelupaukseen turvaamisvelvoite ja tiedonantovelvollisuus, joilla turvataan työntekijän eläkeoikeus työnantajan mahdollisessa konkurssissa. Määräys tähän tulee laista suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta, joka tuli voimaan 1.4.2015.

Velvoite ei koske vapaaehtoisina yksilöllisinä tai ryhmäeläkevakuutuksina järjestettyjä lisäeläkkeitä, joissa työnantajan vakuutusyhtiöstä ottama vakuutus turvaa eläkkeen maksamisen. Vakuutusyhtiön lisäksi lisäeläke on voitu järjestää myös eläkesäätiössä tai -kassassa eikä turvaamisvelvoite koske näitäkään.

Työnantajan eläkelupaus kuuluu turvaamisvelvoitteen piiriin vain siltä osin kuin eläkelupaus kohdistuu vanhuuseläkeaikaan ja leskelle tai lapselle maksettavaan perhe-eläkkeeseen. Turvaamisvelvoite ei koske varhaiseläkkeitä.

Työnantaja voi turvata antamansa eläkelupauksen esimerkiksi

  • ottamalla vastuun turvaavan luotto- tai takausvakuutuksen
  • antamalla vakuuden kuten esimerkiksi pankkitakauksen
  • tallettamalla vakuuden sulkutilille.

Työnantajan on annettava tilikausittain työntekijälle ja eläkkeensaajalle kirjallinen selvitys siitä, kuinka turvaamisvelvoite on toteutettu. Selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Lisätietoja https://www.porasto.fi/palvelut/elakelupaukset/

Eläkelupaukseen liittyvät käytännön työt voi ulkoistaa palveluyhtiölle, tai vaikkapa tilitoimistolle, jos sen palveluvalikoimaan palvelu kuuluu.

Esimerkiksi Porasto Oy:n asiantuntijat voivat huolehtia työnantajan puolesta eläkkeen määrän laskemisen, eläkkeen maksamisen, taseelle varattavan sekä turvaamisvelvoitteen hoitamista varten tarvittavan eläkevastuun laskemisen ja turvaamisvelvoitteesta annettavan kirjallisen selvityksen antamisen. Porastolla vastataan myös työntekijöiden ja eläkkeensaajien neuvontapuheluihin. Tällöin työnantajan vastuulle jää vain turvaamisvelvoitteen täyttäminen, johon liittyen voimme myös antaa neuvoja.

Asiantuntijoina tiedotteessa:

Marja Saloniemi, Eläkejohtaja, marja.saloniemi@porasto.fi, 09 7527 7238

Lauri Ojala, Aktuaarijohtaja, lauri.ojala@porasto.fi, 09 7527 7223

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki