Seuraa Taloushallintoliitto

Suomi.fi-valtuudet haltuun: vaihtoehdot, toimintatavat ja verokysymykset

Uutinen   •   Kesä 19, 2018 12:04 EEST

Olemme saaneet Taloushallintoliittoon kysymyksiä muun muassa tunnistautumisesta Suomi.fi-valtuuksiin siirryttäessä. Katso-järjestelmä piti sisällään ensitunnistuksen ja sen jälkeen henkilöllä oli käytössä tunnusluku ja kertakäyttösalasanat.

Suomi.fi-valtuuksiin siirryttäessä tunnistautuminen tapahtuu joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnisteilla taikka polisiin myöntämällä henkilökortilla, joka sisältää VRK:n kansalaisvarmenteen. Viimeksi mainittu vaatii lisäksi erillisen tietokoneeseen kytkettävän kortinlukulaitteen ja –ohjelmiston.

Alla tietoa siitä, mihin toimiin lomakauden jälkeen kannattaa ryhtyä Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa ajatellen. Asiat konkretisoituvat 1.11.2018, jolloin liikkeen- ja ammatinharjoittajien puolesta-asioinnissa on pitänyt siirtyä Suomi.fi-valtuuksien käyttöön.

Yrityksen puolesta asioi aina yksityishenkilö

Sähköisissä viranomaispalveluissa edellytetään henkilökohtaisia tunnisteita ja tunnistusta, sillä yrityksen ja muun oikeushenkilön puolesta ja asioi aina yksityishenkilö, joko yrityksen lakimääräisenä edustajana tai yrityksen erikseen valtuuttamana. Vahvaa sähköistä tunnistusta edellytetään niissä sähköisissä viranomaispalveluissa, kuten esim. veroasioissa, joihin liittyy vahva salassapitovelvollisuus. Katso-tunnistejärjestelmä ei enää täyttänyt liikenne- ja viestintäministeriön ja EU-standardien mukaisia vahvan tunnistuksen menetelmän vaatimuksia.

Tilitoimistoissa ja yritysten taloushallinnossa Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto ja sähköisten viranomaispalvelujen käyttäminen tulee edellyttämään, että työntekijöillä on käytännössä mobiilivarmenne, pankkitunnisteet tai poliisin myöntämä henkilökortti, jossa on VRK:n kansalaisvarmenne. EU:n maksupalveludirektiivi edellyttää, että pankit luopuvat paperisista tunnuslukulistoista. Pankkienkin on siis viimeistään vuoden 2019 syksyyn mennessä siirryttävä tarjoamaan joko mobiilisti käytettäviä tunnuslukusovelluksia tai erillisiä tunnuslukulaitteita.

Syksyn aikataulutus Suomi.fi-valtuuksien osalta

Hankkeen aikataulupuitteet tilitoimistossa saadaan siitä, että Katso-valtuuksien käyttö liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroasioiden hoidossa loppuu lokakuun lopussa 2018, jolloin uusien Suomi.fi-valtuuksien tulee olla kunnossa.

Suomi.fi-valtuuksia voidaan 1.11.2018 lähtien käyttää myös esimerkiksi osakeyhtiön veroasioiden puolesta-asiointiin vaihtoehtona Katso-tunnisteelle. Katso-tunnisteiden käyttöä voi osakeyhtiöiden ja muun muassa avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden osalta jatkaa vielä vuoden 2019 loppuun, mutta tällöin tilitoimistossa on käytössä kahdenlaisia tunnisteita asiakkaiden puolesta-asiointia varten - sekä Suomi.fi-valtuuksia että Katso-tunnisteita.

Vuodenvaihteen jälkeen Suomi.fi-valtuuksia voidaan käyttää myös Tulorekisterissä. Tilitoimiston on näin hyvä miettiä se kokonaisuus eri viranomaispalveluista, joihin asiakkaalta halutaan valtuutus, jotta asiakkaita ei tarvitse opastaa montaa kertaa samassa asiassa.

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto liikkeen- ja ammatinharjoittajien puolesta-asioinnissa 1.11.2018 tapahtuu samana ajankohtana kuin näiden yrittäjien siirtyminen uuteen ennakkoperintämenettelyyn, johon osakeyhtiöt ja muut yhteisöt sekä yhteisetuudet siirtyivät viime syksynä 1.11.2017. Myös avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiömiehet siirtyvät tähän menettelyyn ja hoitavat esimerkiksi ennakoiden muutokset OmaVero-palvelussa.

Toimet tilitoimistoissa lomakauden jälkeen

Tilitoimisto voi joko tehdä suomi.fi-palvelussa asiakkailleen valtuutuspyynnön, jonka asiakas hyväksyy tai vaihtoehtoisesti ohjeistaa asiakkaitaan tekemään itselleen valtuutuksen suoraan järjestelmään. Tilitoimisto voi kokeilla näitä toimintamalleja pilottiasiakkaiden kanssa ja verrata, kumpi on sujuvampaa. Tilitoimisto voi lähettää asiakkaillensa itse laatimansa tai verohallinnon tekemät ohjeet. Tilitoimiston kannattaa hyödyntää neuvonnassa myös esimerkiksi Skypen tai Googlen palveluiden tarjoamaa ilmaista näytönjakoa. Näytönjaon avulla asiakkaan opastaminen sujuu useimmiten tehokkaammin ja nopeammin kuin puhelimitse tehtävä etäneuvonta.

Henkilöstön kanssa kannattaa lomakauden jälkeen ryhtyä käymään keskustelua tunnisteiden käyttöotosta ja eri vaihtoehdoista. Niillä työntekijöillä, joilla on työsuhdepuhelin, mobiilivarmenne saadaan kytkettyä yritysliittymään. Muussa tapauksessa henkilöstön kanssa pitää keskustella ja sopia tunnisteiden käyttöönotosta ja esim. mobiilitunnisteiden käyttöönotosta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta.

Työ Suomi.fi-valtuuksien ja tunnisteiden osalta kannattaa aloittaa tilitoimistossa heti lomakauden jälkeen esim. seuraavalla tavalla:

 • Mieti, keskustele ja sovi työntekijöiden kanssa tunnistautumistavoista (mobiilivarmenne, verkkopankkitunnukset / tunnuslukusovellus / tunnuslukulaite tai poliisin henkilökortti ja sen sisältämä VRK:n kansalaisvarmenne)
 • Perusta omat työntekijät Suomi.fi-palveluun ja anna työntekijöille oikeudet edustaa tilitoimistoa asiakkaan puolesta asioitaessa
 • Mieti tyypillisen asiakkaan puolesta-asiointiin tarvittavat valtuudet (Verohallinto, Tulorekisteri jne.)
 • Aloita yksityisistä liikkeen- ja ammatinharjoittajista
  • Tee valtuutuspyynnöt tai lähetä ohje valtuutuksen tekoon – asiakkaat pitää syöttää palveluun käsin, jos teet valtuutuspyyntöjä
  • Hyödynnä Verohallinnon ohjeita tai tee omat ohjeet
 • Nyt on hyvä aika myös alkaa hyödyntää Skypeä ja vastaavia palveluja asiakasneuvonnassa.

Taloushallintoliitto tekee jäsenistölleen ohjeistusta yhteistyössä muun muassa Verohallinnon kanssa elokuusta alkaen. Suomi.fi-valtuudet ovat esillä myös syksyn tilitoimistopäivä-koulutuskiertueella.

Tunnisteisiin liittyvät verokysymykset

Tunnisteratkaisun valintaan liittyy myös verokysymyksiä, jotka on hyvä ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun asiasta keskustellaan henkilöstön kanssa. Seuraavaksi esitettävät näkemykset eri vaihtoehtojen verokohtelusta ovat Verohallinnon vahvistamia:

 • Mikäli yritysliittymään otetaan työntekijälle mobiilivarmenne, tästä ei muodostu työntekijälle veronalaista tuloa.
 • Mikäli työntekijä ottaa mobiilivarmenteen omaan henkilökohtaiseen liittymään työtehtävien hoitamista varten, kyseessä on työnantajalle kuuluva kustannus, jonka työantaja voi maksaa työntekijälleen verovapaasti tositetta vastaan.
 • Mikäli työnantajan kustannuksella työntekijälle hankitaan VRK:n kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti ja lukulaite työasemaan:
  • Kun työnantaja maksaa työntekijän henkilökortin, suoritus on veronalaista ansiotuloa (palkkaa). Vertaa tältä osin Verohallinnon 8.1.2018 antama ohje ”Henkilökuntaedut verotuksessa”, kohta 5.2: "Työnantajan kustantama passi on veronalaista palkkaa, koska kyse on elantomenojen korvaamisesta riippumatta siitä, kuinka usein henkilö joutuu tekemään työmatkoja."
  • Lukulaite on työnantajalle kuuluva kustannus, josta ei synny työntekijälle veronalaista etua, jos laite ei siirry työntekijän omistukseen.

Kommentit (4)

  Mitenkäs ne asiakkaat, joilla ei ole älypuhelinta (mobiilivarenne puuttuu) eikä pankkitunnisteita? Onko ainao mahdollisuus hankkia joku noista kolmesta, vai onko paperiasiointi sittenkin mahdollista?

  - Jussi Uotila - 2018-08-07 15:53 EEST

  Suomi.fi-tunnistautuminen ja sitä myötä sähköinen ilmoittaminen ja sähköisten palvelujen käyttö selvityksiin yms. tarkoituksiin edellyttää joko:

  - Verkkopankkitunnuksia
  - Mobiilivarmennetta (jotka edellyttävät verkkopankkitunnuksia)
  - Henkilökorttia/kansalaisvarmennetta

  Ilmoituksia voinee poikkeustapauksissa antaa paperilla tai esimerkiksi Tulorekisteriin ohjelmistovarmenteella. Tietojen selailuun ja täsmäyttämiseen kuitenkin tarvitaan tunnukset. Näin ollen ilman tunnuksia asioiden hoito käy kyllä mutkikkaaksi. Asiakkaalle, jolla ei ole verkkopankkitunnuksia, voi suositella henkilökorttia kansalaisvarmenteella. Lisäksi tarvitaan kortinlukija.

  - TAL - 2018-08-09 13:46 EEST

  Lobbasiko Taloushallintoliitto tätä asiaa riittävän vahvasti, että verottaja/viranomainen huomioisi myös nämä ei-diginatiiviasiakkaat? KATSOssa oli mahdiollisuus käydä verotoimistossa tunnistautumassa, nyt sekin on poistettu. Ja epäilen, ettei tämä verotajalle kelpaa paperipoikkeukseksi. Ja edelleen ongelma saada esim. OmaVeron tiliotteet...

  - Jussi Uotila - 2018-08-09 14:01 EEST

  Olemme keskittyneet edunvalvonnassamme edistämään muun muassa tehokkaita, moderneja ja toimivia rajapintoja. Emme siis ole tältä osin tehneet lobbausta.

  - TAL - 2018-08-09 15:15 EEST

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.