Ohita
Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin maksaakin 200 euroa - Rekisteröityä voi lomien jälkeen

Uutinen -

Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin maksaakin 200 euroa - Rekisteröityä voi lomien jälkeen

Rahanpesun valvonterekisteriin voi ilmoittautua vasta lomien jälkeen

Tilitoimiston on viimeistään 14.7.2019 tehtävä hakemus aluehallintoviraston (AVI) ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi. Hakemuslomakkeen julkaiseminen on kuitenkin viivästynyt, eikä julkaisuajankohta ei ole tällä hetkellä tiedossa. Näin ollen aluehallintovirasto ei edellytä rekisteröitymishakemuksen lähettämistä lain asettaman aikarajan puitteissa. Valvontarekisteriin voi siis ilmoittautua vasta lomakauden jälkeen, tai sitten kun lomake aukeaa.

Lue lisää

Rekisteröinnin hinta tilitoimistoille useimmissa tapauksissa 200 €

Aiemmin uutisoidun 350 euron sijasta tilitoimistojen suoritemaksu onkin 200 euroa. AVI:n sivuilla täytettävässä hakemuksessa tilitoimisto kertoo, onko sillä kirjanpitopalvelun ohella muita rahanpesulain puitteissa rekisteröitäviä palveluja, kuten lakiasiainpalveluja tai yrityspalveluja.

Tilitoimiston tarjoama palvelukokonaisuus vaikuttaa myös rekisteröinnin hintaan:

  • Jos tilitoimisto ei tarjoa yrityspalveluja, suoritemaksu on 200 euroa
  • Jos tilitoimisto tarjoaa yrityspalveluja, on suoritemaksu 355 euroa

Mitä on yrityspalvelu?

Yrityspalvelujen sisältö on määritetty rahanpesulain 1:4 §:ssä ja asiasta löytyy tarkempi ohjeistus AVI:n sivuilta osoitteesta https://www.avi.fi/web/avi/valuutanvaihto. Sivuilla kerrotaan:

”Lain mukaan omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tarjoamisella tarkoitetaan:

  1. Yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden perustaminen. Kysymys on käytännössä lähinnä tällöin ns. valmisyhtiöiden kaupasta. Pelkkä avustaminen yhtiön tai muun oikeushenkilön perustamisessa ei ole rekisteröimistä edellyttävää toimintaa.
  2. Toimiminen, tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan johtajana tai yhtiöoikeudellisesti vastuullisena henkilönä (company secretary) yhtiössä, yhtiökumppanina henkilöyhtiössä tai vastaavassa asemassa muussa oikeushenkilössä.
  3. Kotipaikan, yritys- tai postiosoitteen taikka hallinnollisen osoitteen taikka muiden vastaavien palvelujen tarjoaminen yhtiölle, henkilöyhtiölle tai muulle oikeushenkilölle tai oikeudelliselle järjestelylle.
  4. Toimiminen tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan nimenomaisesti luodun huolto-omaisuuden (trust) tai oikeusmuodoltaan vastaavan oikeudellisen järjestelyn omaisuudenhoitajana.
  5. Toimiminen tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan nimellisenä osakkeenomistajana toisen henkilön puolesta, kun kyseessä ei ole säännellyillä markkinoilla noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisen sääntöjen soveltamisalaan.

Kohdissa 2., 4. ja 5. tarkoitettua toimintaa ei voi käytännössä harjoittaa Suomessa. Suomalaisen ilmoitusvelvollisen on kuitenkin mahdollista tarjota tällaisia palveluita ulkomaille, jolloin ilmoitusvelvollisen on rekisteröidyttävä Suomessa.”

Kohdan 3 perusteella tilitoimisto voidaan luokitella yrityspalvelun tarjoajaksi, jos se tarjoaa asiakkaalleen tai muulle taholle osoitteen lakisääteisen rekisteröinnin tarpeeseen. Käytännössä näin voi käydä, jos suomalaisen yhteisön osoitteeksi esimerkiksi kaupparekisteriin merkitään tilitoimiston osoite.

Useimmissa tapauksissa tilitoimiston suoritemaksu on siis 200 euroa.

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki