Ohita
Ravintola-alan tukihakemukset viimeistään 31.10.2020 – myös uusia yritystukia on valmisteilla

Uutinen -

Ravintola-alan tukihakemukset viimeistään 31.10.2020 – myös uusia yritystukia on valmisteilla

Ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tuen viimeinen hakupäivä 31.10.2020

Uudelleentyöllistämisen tuki on 1  000 euroa kustakin työntekijästä, jolle tuen saaja on maksanut rajoitusvelvoitteen päättymistä 31.5.2020 seuraavan kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään 2 500 euroa tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden.

Hakemus uudelleentyöllistämisen tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään 31.10.2020. Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä tukilomakkeella. 

Uudelleentyöllistämisen tuesta säädetään laissa 403/2020. Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

KEHA-keskuksen sähköinen asiointipalvelu

Yritysten kehittämisavustukselle jatkoa 19.10.–31.12.2020 väliaikaisena valtiontukena

Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki, eli yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet. Lisätietoa yrityksen kehittämisavustuksesta löydät ELY-keskusten sivuilta Yritysten kehittämisavustus.

Asetusmuutoksella mahdollistetaan kehittämisavustuksen myöntäminen väliaikaisena valtiontukena. Avustus voidaan myöntää väliaikaisesti myös pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Yritys ei saa olla tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä. Tuki ei ole mahdollinen, jos yritykselle on myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea. 

Pienellä yrityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Muutokset ovat voimassa 19.10.–31.12.2020 valtioneuvoston asetuksella 697/2020. Tukiviranomaisena toimivat ELY-keskukset.

Yritysten määräaikaiselle kustannustuelle jatkohaku joulukuussa 2020

Kustannustuen haun ensimmäinen vaihe (kustannustuki I) oli voimassa 31.8.2020 saakka. Jatkohaku (kustannustuki II) on tarkoitus ajoittaa ajanjaksolle 28.12.2020-15.2.2021. Tarvittavat lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan joulukuussa 2020 samoin kuin tukien hakumenettely tuolloin jo käyntiin.

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Aiemmassa kustannustukilaissa tukeen oikeuttavaksi toimialan liikevaihdon laskuksi määriteltiin 10 prosenttia ja yrityksen 30 prosenttia. Näitä rajoja saatetaan madaltaa aiemmasta.

Yritysten määräaikaisesta kustannustuesta säädetään laissa 508/2020, johon valmistellaan nyt siis muutosta. Tukiviranomaisena toimii Valtiokonttori.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki