Ohita
Rakenteinen (IXBRL) tilinpäätös välittyy PRH:lta Verohallinnolle automaattisesti

Uutinen -

Rakenteinen (IXBRL) tilinpäätös välittyy PRH:lta Verohallinnolle automaattisesti

Verohallinto uutisoi 31.3.2021, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) välittää Verohallinnolle automaattisesti ne tilinpäätökset, jotka osakeyhtiöt ovat antaneet PRH:lle rakenteisessa IXBRL-muodossa (Inline eXtensible Business Reporting Language). Myös PRH uutisoi tästä asiasta verkkosivuillaan 8.4.2021.

Verohallinto odottaa, että yritykset jättäisivät tilinpäätöksensä PRH:n rekisteröitäväksi veroilmoituksen viimeiseen antopäivään mennessä. Osakeyhtiöillä se tarkoittaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Verohallinto ei nimittäin ole muuttanut päätöstään veroilmoituksessa annettavista tiedoista, vaan tuon päätöksen 11 §:n mukaan osakeyhtiön pitäisi edelleen antaa jäljennös tilinpäätöksestä veroilmoituksen antamisen yhteydessä.

Aiemmin osakeyhtiön onkin pitänyt antaa tilinpäätöstiedot erikseen Verohallinnolle, vaikka se olisi jo ilmoittanut samat tiedot PRH:lle IXBRL-muodossa. Nyt Verohallinto siis saa nämä IXBRL-muotoiset tilinpäätökset suoraan PRH:lta eikä niitä tarvitse ilmoittaa toistamiseen.

Mikäli osakeyhtiö antaa IXBRL-tilinpäätöksen PRH:lle veroilmoituksen viimeisen antopäivän jälkeen, Verohallinto saattaa pyytää yhtiöltä tilinpäätösjäljennöstä, vaikka yhtiö olisikin suunnitellut antavansa IXBRL-tilinpäätöksen PRH:lle vasta myöhemmin. Osakeyhtiölakihan (8 luvun 10 §) antaa yhtiölle kaksi kuukautta aikaa jättää tilinpäätös PRH:n rekisteröitäväksi laskettuna siitä, kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa. Ja vasta yhtiökokouksen jälkeenhän yhtiöllä on annettavissa PRH:n tilinpäätösrekisteröinnin yhteydessä edellyttämä tieto yhtiökokouksen päätöksestä yhtiön voiton suhteen.

Ilmeisesti Verohallinto ei kuitenkaan kategorisesti lähde tiedustelemaan tilinpäätösjäljennöksiä, jos osakeyhtiö on jättänyt tilinpäätöksen rekisteröinnin myöhempään ajankohtaan. Ja vaikka Verohallinto ryhtyisikin kyselemään tilinpäätösjäljennöksen perään, niin perusteita veronkorotuksen määräämiseen ei yksinomaan jäjljennöksen myöhästymisen vuoksi liene, jos aiemmin annettuihin veroilmoitustietoihin ei samalla tule muutoksia.

Rakenteinen IXBRL-tilinpäätös tekee vasta tuloaan. Se pitää antaa PRH:lle taloushallinnon ohjelmalla, joka käyttää ns. IXBRL-rajapintaa. Tällaisia ohjelmia ei nyt vielä liiemmin ole tarjolla.

Rakenteinen tilinpäätös hyödyntää erityisesti taloustiedon käyttäjiä, esimerkiksi luottotietoyrityksiä ja pankkeja sekä myös yrityksen muita sidosryhmiä, kun yritysten taloustieto on käytettävissä tehokkaammin ja edullisemmin kuin pdf-tuloslaskelmilta. Ja toki rakenteinen tilinpäätös vähentää inhimillisen virheen mahdollisuuksia, sillä toisinaan PRH:lle on välittynyt pdf-muodossa julkaistavaksi ilman kontrollia aivan jotain muuta kuin tilinpäätöstietoja.

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki