Ohita

Uutinen -

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja luottotappiot veroilmoituksella

Arvonlisäveron perusteesta saadaan vähentää verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio (AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohta).

Verohallinnon ohjeessa Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa (kohdassa 8.1.1 Luottotappio) kerrotaan, että veron perusteesta ei voida vähentää luototappiota, kun arvonlisäveroa on suoritettu rakentamispalvelun omasta käytöstä hankkeeseen kohdistuvien välittömien ja välillisten kustannusten perusteella. Arvonlisäveroa ei tällöin ole suoritettu verollisena ilmoitetusta rakentamispalvelun myynnistä.

Veron perusteesta ei voida vähentää luottotappiota myöskään silloin, kun rakentamispalvelun myyntiin on sovellettu AVL 8 c §:n mukaista rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, koska veron perusteesta saadaan vähentää vain verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio.

Arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus) ilmoitetaan sellaiset rakentamispalvelujen myyntien yhteismäärä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Nämä myynnit ilmoitetaan verottomana. Ostaja maksaa arvonlisäveron.

Luottotappioista ei siis tehdä AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella oikaisua myyjälle myynnin vähennyksenä kohtaan Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit.

Asiassa on ollut epätietoisuutta, ja joissakin taloushallinnon ohjelmistoissa luottotappiot on saatettu ohjata arvonlisäveroilmoitukselle vähennyseräksi yllä mainittuun ilmoituksen kohtaan.

Edellä kerrottu perustuu Verohallinnolta saatuun vahvistukseen siitä, mikä on oikea ilmoitustapa.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki