Seuraa Taloushallintoliitto

Rahanpesulainsäädännön uudistus on hyväksytty eduskunnassa

Uutinen   •   Kesä 22, 2017 12:25 EEST

Rahanpesulainsäädännön uudistus on hyväksytty eduskunnassa. Laki edellyttää ns. ilmoitusvelvollisia, kuten tilitoimistoja, laatimaan dokumentoidun riskiarvion niistä menettelyistä ja toimintatavoista, joilla asiakasriskiä seurataan. Laki tulee edellyttämään myös mm. yhtiön osakeomistuksen rekisteröintiä PRH:n yhteyteen perustettavaan julkiseen rekisteriin. Rekisteröimisvelvollisuuden raja on yli 25 prosentin omistusosuus. Omistusten rekisteröinnille on varattu aikaa vuoden 2020 kesäkuun loppuun.

Lainsäätäjä on halunnut rekisterin avulla helpottaa ilmoitusvelvollisten tehtävää yhtiön omistajien tunnistamisessa. Eduskunta edellyttää, että hallitus myöhemmin arvioi, onko tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröintikynnys riittävällä tasolla. Eduskunnan hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa oli esitetty arvio, jonka mukaan edunsaajakynnys voi olla helposti kierrettävissä, ja että edellä mainittu kynnys tulisi laskea esimerkiksi 10 prosentin omistukseen.

Hyväksytty laki odottaa vielä tasavallan presidentin vahvistamista ja voimaantulopäivää. Alun perin uuden lain piti tulla voimaan jo vuodenvaihteessa, mutta lain antaminen viivästyi.

Lain tarkempaan sisältöön palaamme kesän jälkeen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston odotetaan myös päivittävän aiemmin antamaansa ohjeistusta lainmuutosten vuoksi (mm. Ohje kirjanpitäjille 7/2015, Ohje veroneuvontapalveluja tarjoaville 7/2015 ja Ohje yrityspalveluja tarjoaville 7/2015).

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 57/2017 vp - HE 228/2016 vp