Seuraa Taloushallintoliitto

PHT-tutkinnon merkitystä korostetaan - ylläpitovaatimus astui voimaan

Uutinen   •   Tammi 14, 2019 14:37 EET

PHT-tutkinto on palkkahallinnon asiantuntijoille tarkoitettu asiantuntijatutkinto. PHT-tutkinnon suorittanut henkilö on palkkahallinnon ammattilainen, joka osaa soveltaa työssään myös palkkahallintoon liittyviä juridisia kysymyksiä.

Palkka- ja henkilöstöhallinto on aihealue, johon yhä useampi taloushallinnon ammattilainen erikoistuu. Työn vaativuus on kasvanut ja työssä menestymisen edellytyksenä on se, että palkkahallinnon ammattilaisen osaaminen on jatkuvasti ajan tasalla.

Tästä syystä Tili-instituuttisäätiön hallitus on päättänyt korostaa PHT:n merkitystä ja kasvattaa tutkinnon suorittaneiden arvoa tuomalla PHT-tutkintoon ylläpitovaatimukset. Sekä työnantajat että asiakkaat voivat luottaa siihen, että PHT-tutkinnon suorittanut henkilö on palkkahallinnon huippuammattilainen.

Jokaisen PHT-tutkinnon suorittaneen asiantuntijan tulee raportoida vuosien 2019-2021 kouluttautumisesta sekä työtehtävistä loppuvuonna 2021.

Ylläpidon ja raportoinnin ohjeistusta tarkennetaan kevään aikana.


Mikä muuttuu

Osaaminen todistetaan PHT-tentillä

PHT-tutkinnon on voinut viime vuonna suorittaa ensimmäistä kertaa osallistumalla tenttiin. Tenttiin osallistuvalla henkilöllä on oltava peruskoulutus sekä riittävän pitkä työkokemus palkka- ja / tai henkilöstöhallinnon tehtävistä.

PHT-tutkinto edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä

PHT-tutkinnon suorittaneet raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan Tili-instituuttisäätiölle aina kolmen vuoden välein. PHT-pätevyyden säilyttämiseksi PHT-asiantuntijan tulee toimia palkka- ja / tai henkilöstöhallinnon tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen. Lisäksi PHT-asiantuntijan tulee osallistua PHT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Kolmen vuoden jaksossa koulutusta tulee olla vähintään 8 päivää seuraavilta osa-alueilta:

  • Palkkahallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset

Kokonaisuuteen (8 pv) voi sisältyä 2 koulutuspäivää seuraavilta osa-alueilta:

  • Prosessit, tekniikka ja työvälineet
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö

PHT-ylläpitokoulutuksia voidaan erityisen syyn perusteella osittain korvata osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että PHT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.


Muutos astuu voimaan heti – ensimmäinen ylläpitoraportti annetaan vuonna 2021

Tili-instituuttisäätiö hyväksyi uudet PHT-säännöt joulukuussa 2018 ja ne astuivat voimaan vuoden 2019 alusta lähtien.

Jokaisen PHT-tutkinnon suorittaneen asiantuntijan tulee raportoida vuosien 2019-2021 kouluttautumisesta sekä työtehtävistä loppuvuonna 2021.

Ylläpidon ja raportoinnin ohjeistusta tarkennetaan kevään aikana.


Kaikki PHT:t otetaan mukaan uuteen PHT-rekisteriin

Taloushallintoliiton lisäksi PHT-koulutusohjelmia ovat järjestäneet myös muut kouluttajat. Tili-instituuttisäätiö vahvistaa perustettavaan PHT-asiantuntijoiden rekisteriin myös ne asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet vuoteen 2019 mennessä jonkun muun, kuin Taloushallintoliiton PHT-koulutusohjelman. Koulutusohjelman on täytettävä Tili-instituuttisäätiön vaatimukset. Ylläpitovaatimus tulee koskemaan myös näitä PHT-asiantuntijoita.

Jatkossa rekisteriin pääsevät kuitenkin vain ne PHT:t, jotka läpäisevät Tili-instituuttisäätiön järjestämän PHT-tentin. Seuraava PHT-tentti järjestetään syyskuussa. Hakuaika tenttiin päättyy 1.4.2019.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.