Seuraa Taloushallintoliitto

Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa -ohjetta päivitetty KILAn yleisohjeen myötä

Uutinen   •   Tammi 11, 2018 12:03 EET

Kirjanpitolautakunta on 5.6.2017 antanut uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Yleisohjeen myötä kirjanpito ja tuloverotus yhtenäistyvät, kun kirjanpidossa pääsääntöisenä menetelmänä noudatetaan verotuksessa sovellettua käsittelytapaa. Verohallinto on 9.1.2018 päivittänyt perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa -ohjettaan KILAn yleisohjeen antamisen myötä.

Perustajaurakoinnin verotus säilyy ennallaan, mutta kirjanpidossa hyväksytään kirjanpitolautakunnan aiemmasta ohjeistuksesta poiketen perustajaurakoitsijan ja kohdeyhtiön käsittely toisistaan erillisinä toimijoina (entiteettiperiaate). Tämän seurauksena perustajaurakoinnin tulojen ja menojen väliaikaiset jaksotuserot kirjanpidon ja tuloverotuksen välillä poistuvat, ja varojen arvostamisperuste kirjanpidossa ja verotuksessa yhdenmukaistuu.

Verohallinto on samassa yhteydessä ajantasaistanut ja tarkistanut ohjetta. Lisäksi ohjeen lukua 3 on päivitetty katteen muodostumista koskevilla erityistilanteilla.

Syventävä ohje rakentamispalveluiden myynnin ja oman käytön arvonlisäverotuksesta on valmisteilla.