Seuraa Taloushallintoliitto

Päivitä asiakastoimeksiannon sisältöä tilanteen vaatiessa

Uutinen   •   Maalis 20, 2020 09:09 EET

Laadimme 18.3 tiedotteen TAL2018-sopimuksen soveltamisesta asiakkaan maksuviiveiden sattuessa.

Asiakkaiden, näiden työntekijöiden ja yhteiskunnan kannalta olisi suotavaa, että asiakasyritysten maksuvaikeuksista huolimatta tilitoimistot saisivat tuotettua kaikkein kriittisimmät palvelut. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaan myyntilaskutuksen hoito, palkanlaskenta ja ostolaskujen maksatus.

Kun asiakkaalla ilmenee maksuviiveitä, tilitoimiston tulee huolella miettiä omaa kassanhallintaansa ja riskejään. Tilitoimiston saatavat eivät käytännössä ole turvattuja asiakkaan konkurssitilanteessa, kuten aiemmassa tiedotteessa kerroimme.

Ei pidä myöskään toimia niin, että sopimus pidetään voimassa mutta mitään palvelua ei tuoteta. Näin toimien syntyy riski korvausvastuusta ja tilanteen pitkittyessä myös rikosvastuusta kirjanpitorikoksen muodossa.

Yksi ratkaisu tilanteeseen on, että toimeksiantosopimuksen palvelusisältöä muutetaan vastaamaan asiakkaan maksukykyä ja kriittistä tarvetta. Sopimuksesta voidaan karsia pois ei-kriittiset palvelut. Muutos voidaan tehdä myös määräaikaiseksi, joskin se voi olla käytännössä hankalaa, koska kriisin kestoa on vaikea ennustaa. 

Sopimuksen palvelusisällön muutos voidaan toteuttaa esimerkiksi:

  • TAL2018-palveluerittely päivitetään vastaamaan muuttunutta tarvetta – esimerkiksi niin että tietyt palvelut merkitään päättyneiksi sopimusosapuolten kuittauksella.
  • Palvelusopimukseen tehdään kirjallinen liite, jossa on dokumentoitu muuttunut palvelusisältö.

Sopimusmuutos voidaan saattaa voimaan paperille tehdyllä tai sähköisellä allekirjoituksella. Jos sähköiseen allekirjoitukseen ei ole mahdollisuutta käytössä, koronaepidemian poikkeusolojen vuoksi voidaan sopimusmuutos saattaa voimaan myös asiakkaan nimenkirjoittajan kanssa käydyllä sähköpostivaihdolla, kun on perusteltu syy välttää lähikontakteja.

Liiton tuottamista uutisista ja tiedotteista liittyen koronaepidemiaan löydät koosteen Taloushallintoliiton sivuilta: https://taloushallintoliitto.fi/tal-koronauutisointi