Seuraa Taloushallintoliitto

Osakeyhtiön oman pääoman negatiiviisuus ja sen oikaiseminen

Uutinen   •   Huhti 24, 2020 13:22 EEST

Kevään koronaepidemian vuoksi yritysten maksuvalmius ja oma pääoma ovat koetuksella. Monilla yrityksillä myynti on vähentynyt merkittävästi, toisilla se on tyrehtynyt kokonaan. Erilaisista joustoista ja sopeutustoimista huolimatta monissa yrityksissä ollaan sen tilanteen edessä, että oma pääoma vähenee ja kääntyy mahdollisesti negatiiviseksi. Eletään vahvasti velkarahoituksella, mikäli yrityksellä ylipäätään on mahdollisuuksia vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saamiseen.

Osakeyhtiölain 20 luvun 23 pykälä edellyttää, että mikäli yhtiön oma pääoma alenee ja kääntyy negatiiviseksi, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin.

Tuossa samassa säännöksessä kuitenkin sallitaan, että yhtiö oikaisee kirjanpitolain mukaisesti laaditun tilinpäätöksen osoittamaa omaa pääomaa jäljempänä mainittavilla erillä. Jos oma pääoma näiden korjausten jälkeen palaa positiiviseksi, ilmoitusta kaupparekisteriin ei tarvitse tehdä.

Taloushallinto suosittelee, että laskelma oman pääoman riittävyydestä esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Näin yritys voi tilinpäätöksessäänkin perustella rahoittajille ja muille tilinpäätösinformaation lukijoille sen, että laadittu tilinpäätös ei ole edellyttänyt yhtiöltä ilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin taseen oman pääoman negatiivisuuden vuoksi.

Osakeyhtiölain 20 luvun 23 pykälässä mainittuja omaa pääomaa korjaavia eriä ovat:

  • Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina
  • Yhtiön omaisuudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus eli poistoero
  • Yhtiön tekemät vapaaehtoiset varaukset
  • Yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta, mikäli se on muutoin kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, verovarauksella vähennettynä.