Ohita
Osakeyhtiöiltä saatetaan tiedustella yhtiökokousten pöytäkirjoja julkaistavaksi kaupparekisterissä - osakeyhtiölaki ei tätä edellytä

Uutinen -

Osakeyhtiöiltä saatetaan tiedustella yhtiökokousten pöytäkirjoja julkaistavaksi kaupparekisterissä - osakeyhtiölaki ei tätä edellytä

Osakeyhtiöiltä saatetaan tiedustella yhtiökokousten pöytäkirjoja julkaistavaksi kaupparekisterissä. Osakeyhtiölaki (OYL 8:10 § 1 mom.) ei edellytä osakeyhtiötä rekisteröimään kaupparekisteriin varsinaisen yhtiökokouksen tai sen jatkokokouksen pöytäkirjaa, jossa yhtiökokous on käsitellyt mm. hallituksen voitonjakoehdotusta. Riittää, että patentti- ja rekisterihallitus saa kirjallisen ilmoituksen tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiökokouksen voitonjakopäätöksestä.

Mikäli yhtiö ei halua yhtiökokouksen pöytäkirjan sisältöä tai esim. yhtiön osakeomistusta julkiseksi, yllä mainitut tiedot kannattaa ilman muuta antaa PRH:n omalla lomakkeella eikä pöytäkirjalla tai sen otteella.

PRH:lla on oma tilinpäätöksen rekisteröintilomake, jolla osakeyhtiö voi antaa nämä tiedot. Lomake pitää antaa allekirjoitettuna.

Keväällä PRH:n ja Verohallinnon kanssa päästiin yhteisymmärrykseen seuraavasta menettelystä:

  • Verohallinnon kautta voi lähettää PRH:n lomakkeen esim. OmaVero-palvelussa vahvasti sähköisesti tunnistautuneena (PRH: Tilinpäätöksen rekisteröintilomake)
  • Liitteen voi nimetä seuraavasti: Yhtiokokouksen_ptkote
  • Liitettä ei tällöin tarvitse allekirjoittaa

Huomaa antaa tiedot välitettäväksi kaupparekisteriin PRH:n omalla lomakkeella – ei siis Verohallinnon lomakkeella 63.

Yllä mainittu menettely koskee tietojen antamista PRH:lle. Verohallinnolle voitonjakotiedot on esitettävä aiempaan tapaan osakeyhtiön verolomakkeella 6B. Veroilmoituksen antamisen jälkeen ilmoitusta voi täydentää voitonjakotietojen osalta OmaVero-palvelussa (tai erityisestä syystä lomakkeella 63).

Verohallinnolla ei ole näkymää siihen, onko yhtiö antanut tiedot kaupparekisteriin suoraan käyttäen tätä lomaketta. Yhtiöiltä on siis saatettu viime aikoina pyytää yhtiökokouksen pöytäkirjoja, vaikka tarvittavat tiedot olisikin annettu PRH:n lomakkeella suoraan kaupparekisteriin. Mikäli tiedot tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakopäätöksestä on aidosti antamatta, ne kannattaa antaa mieluiten kuitenkin PRH:n lomakkeella esim. edellä kerrotulla tavalla.

PRH:n tilinpäätöslomakkeet veroilmoituksen 6B antaville yrityksille

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/lomakkeet/tplomake.html

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki