Ohita
Osakeyhtiöiden koroton ennakkoveron täydentäminen poistuu

Uutinen -

Osakeyhtiöiden koroton ennakkoveron täydentäminen poistuu

Ennakkoperintälain muutos uudistaa yritysten ennakkoverotusta ensi syksystä lähtien.

Osakeyhtiömuotoiset yritykset ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään saakka, mikäli ennakkoverot eivät ole vastanneet tilikaudelta odotettavissa olevaa yhteisöveroa. Osakeyhtiö on voinut näin välttää koron verovajeen osalta, jos maksu on tapahtunut neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, missä ajassa veroilmoituskin on annettava.

Nyt koroton maksuaika ja ennakon täydennysmaksumahdollisuus ovat poistumassa. Osakeyhtiön verotuksessa ryhdytään perimään verovajeelle korkoa tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta lähtien. Jos tilikausi on kalenterivuosi, koron laskenta alkaa näin helmikuun alusta toukokuun alun sijaan. Ennakoiden riittävyyteen pitää siis kiinnittää aiempaa enemmän huomiota jo tilikauden aikana ennen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimista.

Muuttuneita sääntöjä ryhdytään soveltamaan ensin osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien (esim. yhteismetsät) verotuksessa 1.11.2017 alkaen. Jos ennakot eivät ole riittäneet verojen katteeksi, korko lähtee siis juoksemaan jäännösverolle 1.2.2018. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden yhtiömiesten tuloverojen ennakonkannossa uutta menettelyä ryhdytään soveltamaan vasta vuotta myöhemmin eli 1.11.2018 alkaen.

Osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien tulee tehdä vaatimus ennakon määräämisestä, muuttamisesta ja poistamisesta Verohallinnon sähköisessä palvelussa. Paperinen vaatimus hyväksytään vain erityisestä syystä. Ennakon täydennysmaksun sijaan osakeyhtiön ja yhteisetuuden on haettava ennakkoa 1.11.2017 alkaen korotettavaksi, jos ne haluavat maksaa lisää.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki