Seuraa Taloushallintoliitto

OmaVero: Taloushallintoliiton jäsenten kysymyksiä ja vastauksia

Uutinen   •   Kesä 19, 2018 16:26 EEST

Toukokuussa ilmestyneessä Tilitoimistossa-lehdessä julkaistiin artikkeli OmaVero-palvelussa käsiteltävien maksujen ja palautusten käytöstä. Tässä on kooste jäsentoimistojen lähettämistä ongelmatapauksista, joita selviteltiin yhdessä Verohallinnon kanssa artikkelin kirjoittamisen yhteydessä. 

Tilitoimistossa-lehden lokakuun numerossa julkaistaan OmaVero -teema-artikkelin toinen osa, jossa pureudutaan OmaVero-palvelussa esitettävien verojen ja niiden maksujen käsittelyyn kirjanpidossa ja esittämiseen tilinpäätöksessä.

Taloushallintoliiton jäsenten esittämiä kysymyksiä ja Verohallinnon vastauksia

Maksujen kohdistus

Kysymys / ongelma:
Maksoimme laiminlyöntimaksun ennen eräpäivää. Se näkyi OmaVerossa maksamattomana mutta ei erääntyneenä. Kun lähdimme maksamaan maksa -napista, summa oli oletuksena nolla, mutta syötimme maksamattoman (erääntymätön) summan ja maksoimme. Maksu kuitenkin palautui, miksi?

Vastaus:
Summa oli maksettu asiakaskohtaisella viitteellä, jolloin maksu kohdistuu vain erääntyneisiin veroihin. Tämän vuoksi ylimääräinen summa on palautettu. (Asiaan vaikuttavat toki myös palautusasetukset.)

Kysymys / ongelma:
Asiakas on maksanut vahingossa tuplana arvonlisäveron 19.12. Sitä on käytetty 2018 vuoden ennakkoveroihin.

Vastaus:
Tässä tapauksessa asiakas oli maksanut molemmat maksut yhteisön tuloveron viitteellä, jolloin maksut on käytetty (myös erääntymättömille) tuloveroille.

Pankkitilit sekoitettu (toiminimi vs. henkilökohtainen tili)

Kysymys / ongelma:
Myöhässä ollutta (maksamatonta) ennakkoveroa oli kuitattu maksetuista arvonlisäveroista. Tästä tietämättä toiminimiyrittäjä maksoi ennakkoveron uudelleen. Maksettu vero palautettiin kuitenkin yrittäjän henkilökohtaiselle tilille, minkä vuoksi arvonlisävero jäi edelleen maksamatta.

Vastaus:
Pankkitili: Verohallinnolla voi olla kerrallaan vain yksi pankkitili asiakkaan tiedoissa. Toiminimissä asiakas itse valitsee ilmoittaako henkilökohtaisen vai toiminimen tilinumeron. Kaikki palautukset menevät ilmoitetulle tilille. Asiakkaan maksama alv-vero on maksettu etukäteen, jolloin se on päätynyt käyttämättömien hyvitysten tilille ja sieltä käytetty kuun lopussa maksamattomien ennakkoverojen suoritukseksi. Asiakas on maksanut sitten ennakkoveron viitteellä ja OmaVerossa ei ole enää ollut ennakkoveron eriä, joille maksua voisi kohdistaa. Tällöin on ennakkoveron viitteellä maksetusta maksusta muodostunut liikasuoritus, joka on palautettu asiakkaalle.

Maksetut lisäennakot kohdistettu erääntymättömiin ennakkoveroihin

Kysymys / ongelma:
Yritykselle oli haettu lisäennakoita ja yritys oli maksanut ne. Maksetut lisäennakot oli kuitenkin kohdistettu erääntymättömiin ennakoihin.

Vastaus:
Lisäennakolle voi antaa eräpäivän (tänään – 3 viikkoa). Jos lisäennakon eräpäivä on tulevaisuudessa (esimerkiksi 3 viikon päässä), voi ajallisesti aiemmaksi osua normaali ennakko, jolloin yrityksen maksu kohdistuukin siihen. Lisäennakkovelvoitteen eräpäivän ollessa muiden tuloveron eräpäivien jälkeen,kohdistetaan ennen lisäennakon eräpäivää maksettu maksu tuloveron viitteellä maksettaessa myös erääntymättömille velvoitteille. Katso että lisäennakon eräpäivä ei mene yli 23. päivän.

Henkilöyhtiö - yhtiömies

Kysymys / ongelma:
Kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä on toiminimi. Yhtiömies on maksanut toiminimen veroviitteellä alv:n OmaVeroon. Verottaja on kohdistanut maksun kommandiittiyhtiön tuleviin erääntyviin maksuihin.

Vastaus:
Maksua ei ole kohdistettu arvonlisäveroille (tilitettävää alvia ei ole ollut). Kuun lopussa käyttämätön maksu on kohdistettu vastuuveloille (kommandiittiyhtiön verot).

Kysymys / ongelma:
Toiminimen veronpalautusta oli käytetty avoimen yhtiön ennakonpidätyksien kuittaamiseen.

Vastaus:
Henkilö sai toiminimen palautuksen. Koska sama henkilö oli myös avoimen yhtiön yhtiömies, käytetään palautus avoimen yhtiön verovelkoihin.

Kysymys / ongelma:
Tilitoimiston asiakkaalle (toiminimi) tuli energiaverosta palautusta OmaVeroon, mutta Verohallinto kuittasi palautuksella toisen yrityksen veroja. Toiminimen omistaja oli sen toisen ky:n vastuunalainen yhtiömies.

Vastaus:
Energiaveron palautuksen käytöstä ei tule käyttötietoa Omaveron yhteenvedolle, vaan asiasta lähtee erillinen tuloste. Toiminimen henkilön energiaveron palautusta on kuitattu kommandiittiyhtiön kiinteistöveroon, koska se on henkilön vastuuvelkaa.

Palautusten käyttö

Kysymys / ongelma:
Asiakkaalle oli haettu palautusta liikaa maksetusta ennakkoverosta ja palautus hyväksyttiin. Sitä ei kuitenkaan maksettu, vaan se näkyi OmaVerossa ylijäämänä. (Palautus tuli vasta 2 kk päästä). Samaan aikaan tehtiin arvonlisäveroilmoitus ja työnantajasuoritusilmoitus, joista alkoi juosta viivästyskorkoa.

Vastaus:
Vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa osakeyhtiön verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden päättymisestä. Jos on kyse tuloveron säännönmukaisesta palautuksesta, verotuspäätös voidaan tehdä paljon ennen kuin palautusta voidaan käyttää muiden verojen suoritukseksi. Hyväksyttyä palautusta voidaan käyttää muiden verojen suoritukseksi sen jälkeen kun verotus on päättynyt. Verovuodesta 2018 lähtien verotus päättyy yrityskohtaisesti Verohallinnon verotuspäätöksessä kertomana ajankohtana.

Kysymys / ongelma:
Veronpalautus oli käytetty (ajallaan maksettujen) ennakonpidätysten kuittaamiseen ja sitten palautettu ennakonpidätyksiä.

Vastaus:
Veronpalautus on muodostunut aiemmin kuin maksu on tehty. Tämän vuoksi palautus, eikä asiakkaan suorittamat maksut, on käytetty erääntyneiden ennakonpidätysten suoritukseksi. Kun asiakas on maksanut ennakonpidätykset, ne on palautettu asiakkaalle.

Kysymys / ongelma:
Asiakkaalla ollut palautettavaa arvonlisäveroa 600 euroa ja maksettavia työnantajamaksuja 120 euroa. Verohallinto on palauttanut kuitenkin 600 euroa ja kirjannut maksumuistutuksen 120 eurosta. Asetuksissa on ollut kohta ”palautus seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen”

Vastaus:
Jos asiakas on ilmoittanut negatiivista alvia aiemmin ja työnantajamaksuja eräpäivän jälkeen, suoritukseteivät kohtaa. Jos asiakkaan Omaveron palautusasetukset ovat ”seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen” negatiivinen arvonlisävero on ehditty palauttaa ennen kuin työnantajasuoritukset on ilmoitettu.

Plussaldon näkyminen

Kysymys / ongelma:
Tili saattaa näyttää nollasaldoa vaikka on palautettavaa. Negatiivinen saldo näkyy etusivulla, mutta jos saldo on positiivinen, se pitää etsiä.

Vastaus:
OmaVeron etusivulla näytetään erääntynyt saldo ja se sisältää erääntyneiden verojen määrän viivästyskorkoineen. Jos asiakkaalla on oma-aloitteisten verojen käyttämättömiä hyvityksiä tai muita palautuksia, niiden määrä näkyy saldoerittelyllä. Etusivun saldoon ei voida tuoda käyttämättömiä hyvityksiä, koska niitä käytetään erääntyneille veroille eri sääntöjen mukaan sen perusteella, minkä veron palautuksesta tai maksusta on kyse. Plussaldo saattaisi siis antaa harhaanjohtavan kuvan. Plussaldon näyttämistä yritetään selkeyttää syksyllä 2018 tehtävien muutosten yhteydessä.

Palautusviive

Kysymys / ongelma:
Asiakas osti kalustoa ja palautettavaa veroa jäi 54 000 euroa. OmaVerossa oli palautusasetuksissa valinta ”palautus heti käsittelyn jälkeen”. Asia oli käsittelyssä ja sinä aikana asiakas maksoi uudet erääntyvät verot ajallaan. Rahaa ei kuitenkaan koskaan palautettu vaan se jäi elämään OmaVero-saldona. 17.1.2018 tein palautuspyynnön ja rahat tulivat lopulta asiakkaan vapaaseen käyttöön pankkitilille.

Vastaus:
Vaikka negatiivinen alv on käsittelyssä, siitä syntynyttä palautusta käytetään kuitenkin koko ajan erääntyville velvoitteille. (Eli käsittelyn aikana rahaa ei palauteta mutta negatiivista saldoa voidaan kohdistaa veroille). Suoritetun maksun saa takaisin vain pyynnöstä, koska asiakkaalla oli valinta ”palautus käsittelyn jälkeen”.

Palausten kuittaus

Kysymys / ongelma:
Negatiivista arvonlisäveroa kuitataan jo maksettuihin veroihin. Asiakasta ei pysty enää ohjeistamaan maksuissa, koska verottajan toiminta on ennakoimatonta. Kuittaukset menevät mielivaltaisesti eikä aina samoilla tavoilla.

  1. OmaVerossa valittuna: palautus käsittelyn jälkeen. Ei valittuna kuittausvaihtoehtoa.
  2. Verottajalta kysytty: kuinka paljon aikaisemmin työnantajasuoritukset pitää maksaa, että negatiivinen alv ei kuittaannu työnantajasuorituksiin. Vastaus on ollut; erääntymättömiin veroihin ei kuitata, joten riittää kun maksaa eräpäivänä. Silti verottaja ei toimi oman ohjeensa mukaisesti.
  3. Työnantajasuorituksia ei voi jättää maksamattakaan koska negatiivisen arvonlisäveron käsittelyaikataulua ei pysty ennakoimaan viitaten.

Esimerkki: toukokuun negatiivinen alv on ilmoitettu 6.7.2017 ja kesäkuun työnantajasuoritukset on ilmoitettu 10.7.2017. Työnantajasuoritukset on maksettu 10.7. Silti negatiivinen alv on kuitattu jo maksettuihin ja erääntymättömiin työnantajasuorituksiin. Tällöin OmaVeroon jää useiden tuhansien käyttämätön saldo, joka täytyy erikseen hakea takaisin. Verottaja ei oma aloitteisesti korjaa omia virheellisiä kuittauksiaan.

Vastaus:
Tässä ilmeisesti maksu on tehty kuitenkin vasta 12.7. eli eräpäivänä jolloin se ei ole ollut Verohallinnon tilillä 12.7. Tämän vuoksi negatiivinen alv on käytetty maksulle ensin. Jos maksaa esim. kuun 9. pv, saa asiakkaan maksu arvopäivän, joka on ennen negatiivisen alvin muodostumista (12.pv), jolloin oma maksu käytetään ensin. Asiakkaan tekemiä oma-aloitteisten verojen viitteellä maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaalle muutoin kuin pyynnöstä jos valittuna on täppä ”Palautus heti käsittelyn jälkeen.”

Veronpalautuksen hyödyntäminen

Kysymys / ongelma:
Asiakas vähensi OmaVerossa käyttämättömän hyvityssumman maksaessaan helmikuun alvin ja ta-suoritukset. Muutaman päivän päästä tuli huomautus siitä, että erääntyneitä veroja on maksamatta - juuri tuon hyvityssumman osuus.

Vastaus:
Palautettava yhteisön tulovero näkyy käyttämättömät hyvitykset kohdassa saldoerittelyllä harhaanjohtavasti jo ennen kuin verotus on päättynyt. Palautuksella näkyy kausi jolta palautus on. Päivämäärä jolloin palautus on käytettävissä ei näy. Tähän saadaan parannus syksyllä 2018, kun tuloverotuksen tiedot näytetään saldossa vasta verotuksen päättymispäivän jälkeen.

Arvonlisäveron palautuksen kuittaus

Kysymys / ongelma:
Joulukuun palautettava arvonlisävero on kuitattu maksuksi ennakonpidätykselle, jossa ei vielä ole ollut edes eräpäivä. Asiakas on maksanut ennakonpidätyksen asianmukaisesti eräpäivänä.

Vastaus:
Palautuasetuksissa on valintana "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen". Arvonlisäveroilmoitus on annettu 22.1, joten negatiivinen arvonlisävero on käytetty 12.2 ennakonpidätykselle 12.2 tehdyn maksun sijasta.

Ennakkoveron palautus

Kysymys / ongelma:
Yrityksen tilikausi päättyi 31.10.2017. Tuon tilikauden elinkeinotoiminnan tulos oli 1394,07 eur (josta 20 % :n yhteisövero on 278,81 eur). Veroilmoituksen jätön jälkeen tehtiin ennakkoveron muutoshakemus omaverossa samaiselle 1394,07 euron tulokselle. Koska vuoden 2017 ennakkoverot oli maksettu ennakkoveropäätöksen mukaisesti 644,70 euroa, olettamana oli, että palautusta tulisi näiden (278,81 – 644,70) erotus 365,89 euroa. 1.3. oli kuitenkin yhtiön tilille palautettu koko maksettu ennakko 644,70 euroa.

Vastaus:
Alle 500 € ennakkoveroa ei maksuunpanna. Tästä syystä asiakkaan hakiessa ennakkoverojen alentamista on koko ennakkovero poistunut. Asiakas saa huomautuksen 500 € rajasta kun muutosta hakee OmaVerossa.

Marraskuulle 2017 kirjatut vanhat erät

Kysymys / ongelma:
Kirjauspäivälle marraskuun 2017 on tullut näkyviin useiden tilitoimistojen asiakkailla hyvinkin vanhojen verokausien tapahtumia. Yhdessä esimerkissä jopa yhteisön tuloveroa vuodelta 2011.

Vastaus:
Tiedot vanhasta Verohallinnon järjestelmästä siirrettiin marraskuussa 2017. Tämä vuoksi tuolla kirjauspäivällä näkyy paljon tapahtumia. Tapahtumia voi kuitenkin järjestää myös arvopäivän mukaan.

Taloushallintoliiton jäsenneuvonta:

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa muun muassa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.