Seuraa Taloushallintoliitto

Milloin tilaajavastuulakia sovelletaan tilitoimistoon?

Uutinen   •   Helmi 06, 2017 10:27 EET

Koskeeko tilaajavastuulaki myös tilitoimistoja? Pitäisikö tilitoimiston asiakkaan pyytää tilaajavastuulain vaatimia asioita? Entäpä, jos tilitoimisto käy asiakkaiden luona työskentelemässä?

Tilaajavastuulain soveltamisalapykälässä (2 §) kerrotaan, että lakia sovelletaan tilaajaan mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää; taikka
  • Jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai Suomessa olevassa työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

Lakia ei siis sovelleta tilaajaan, jos kyse on ”perinteisestä” tilitoimistopalvelusta. Mutta jos tarjottu palvelu muodostuu siitä, että tilitoimistosta työskennellään tilaajayrityksen toimitiloissa ja palvelu suoritetaan siellä, niin tällöin tilaajalla on mainitun lain mukaiset vastuut.

Laissa ei ole tosin tarkemmin määritelty, mitä tarkoitetaan ”tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettavilla työtehtävillä”. Pitää siis mennä pintaa syvemmälle ja hallituksen esitykseen 114/2006, jossa kerrotaan, että:

"Vastaavasti asunto-osakeyhtiöiden tavanomaisiin tehtäviin kuuluu osakeyhtiön hallinnon hoitaminen ja yhtiön kunnossapito. Siten lakia sovellettaisiin isännöitsijäpalvelujen hankintaan alihankintasopimuksin."

Tilitoimistoja ei ole hallituksen esityksen perusteluissa nimenomaisesti mainittu, mutta isännöintiviitttauksen vuoksi tilitoimistojenkin palvelut voi nähdä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviksi työtehtäviksi.

Huomioitavaa on vielä, että lain 4 §:ssä on poikkeukset lain soveltamiseen. Lakia ei sovelleta, jos:

  • Vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään 10 työpäivää; tai
  • 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9 000 euroa.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.