Ohita
Malli TAL2018-sopimuksen sisällön päivittämiseen

Uutinen -

Malli TAL2018-sopimuksen sisällön päivittämiseen

Neuvoimme 20.3. tiedotteessamme päivittämään asiakastoimeksiannon sisältöä tilanteen vaatiessa. Toimeksiantosopimuksen palvelusisältöä voidaan muuttaa vastaamaan asiakkaan maksukykyä ja kriittistä tarvetta. Sopimuksesta voidaan toistaiseksi karsia pois ei-kriittiset palvelut ja päivittää palveluveloituksia vastaamaan asiakkaan maksukykyä.

Tämän ohjeen avulla voit tehdä hallitusti muutokset TAL2018-toimeksiantosopimukseen.

1 ) Voit otsikoida sopimuksen esimerkiksi näin:

Tällä sopimuksella päivitetään osapuolten pp.kk.yyyy solmiman toimeksiantosopimuksen ehtoja alkaen pp.kk.vvvv.

Kun poikkeusaika aikanaan loppuu ja palataan normaaliin palvelumalliin ja hinnoitteluun, pitää asiasta sopia asiakkaan kanssa esimerkiksi sopimalla asiakkaan kanssa alkuperäisen TAL2018-sopimuksen ehtojen olevan taas voimassa pp.kk.vvvv alkaen.

2) Kirjaa sopimukseen toimeksiantosopimuksen osapuolet ja niiden Y-tunnukset.

TAL2018-toimeksiantosopimus sisältää tilitoimistosta riippuen seuraavia liitteitä.

  • Sopimus henkilötietojen käsittelystä
  • Palveluerittely
  • Hintaliite
  • Tilitoimiston hinnasto
  • Muut sopimuksen liitteet
  • Yleiset sopimusehdot TAL2018

Kaikki alkuperäisen toimeksiantosopimuksen liitteet, joihin muutoksia tulee, on hyvä mainita sopimuksessa yksilöidysti erikseen.

3) Toimeksiantosopimukseen ja Sopimukseen henkilötietojen käsittelystä tuleviin muutoksiin voidaan kirjata seuraavaa:

Toimeksiantosopimuksen / Sopimus henkilötietojen käsittelystä -liitteen kohtaa [kirjaa tähän alkuperäinen teksti] muutetaan seuraavaksi: [kirjaa tähän muutettu teksti]

Todennäköisesti kuitenkaan varsinaista toimeksiantosopimusta tai sopimusta henkilötietojen käsittelystä ei tarvitse muuttaa, koska niissä ei sovita palvelun sisällöstä tai hinnoista.

4) Palvelujen (liite Palveluerittelyt) osalta voidaan jättää tuottamatta kokonaisia palvelualueita tai niiden sisällä yksittäisiä palveluita. Valitse seuraavista oikea vaihtoehto:

Palveluiden (liite Palveluerittelyt) sisältöä muutetaan siten, että seuraavia palvelualueita ei tuoteta: [nimeä palvelualueet eli palveluerittelyjen otsikot toimeksiantosopimuksessa olevin termein, esimerkiksi ”Kirjanpitolainsäädännön mukainen kirjanpito, arvonlisä- ja tuloveroilmoitukset sekä muu lakisääteinen raportointi"

TAI

Palveluiden (liite Palveluerittelyt) sisältöä muutetaan siten, että seuraavia palveluja ei tuoteta: [Luettele tässä eri palvelualueisiin sisältyvät yksittäiset palvelut sopimuksen mukaisin termein, jos koko palvelualueen tuottamista ei lopeta]

5) Hintaliitteen / hinnaston sisältöä muutetaan kirjaamalla selkeästi hinnoittelun muutokset sekä muut mahdolliset muutokset kuten maksuehtojen muutokset. Viittaa hintaliitteeseen tai hinnastoon, riippuen kumpi on käytössä.

6) Lopuksi on hyvä sopia niistä toimista, jotka jäävät tekemättä poikkeusajan takia:

Jos palveluja, joita ei määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimusmuutoksen aikana ole tuotettu, tuotetaan myöhemmin tilitoimiston toimesta, laskutetaan näistä palveluista hinnaston mukaisesti, jos se on mahdollista. Jos hinnastoa ei voida soveltaa, sovitaan töiden hinnoittelu erikseen.

7) Muista päiväykset ja allekirjoitukset

HUOM: Tarvittaessa voitte tehdä myös määräaikaisen sopimusmuutoksen, joskin poikkeuksellisen tilanteen kestoa on vaikea arvioida. Jos käytätte sujuvasti sopimuskonetta tai muita sähköisen sopimisen välineitä, voi hyvä vaihtoehto olla myös tehdä kokonaan uusi sopimus.

Alla esimerkkisopimus

Tällä sopimuksella päivitetään osapuolten pp.kk.yyyy solmiman toimeksiantosopimuksen ehtoja alkaen pp.kk.vvvvv

Osapuolet

Tilitoimisto Oy

y-tunnus 1234567-8

Asiakas Oy

y-tunnus 8765432-1

Palveluiden (liite Palveluerittelyt) sisältöä muutetaan, siten että seuraavia palvelualueita ei tuoteta:

  • Kirjanpitolainsäädännön mukainen kirjanpito, arvonlisä- ja tuloveroilmoitukset sekä muu lakisääteinen raportointi
  • Kirjanpidon asiakaskohtainen lisäraportointi

Hintaliitteen (liite x) mukainen kuukausiveloitus on xxx euroa yyy euroa sijaan.

Jos palveluja, joita ei toistaiseksi voimassa olevan sopimusmuutoksen aikana ole tuotettu, tuotetaan myöhemmin tilitoimiston toimesta, laskutetaan näistä palveluista hintaliitteen mukaisesti, jos se on mahdollista. Jos hintaliitettä ei voida soveltaa, sovitaan näiden töiden hinnoittelu erikseen.

Päiväykset ja allekirjoitukset

Yhteyshenkilöt

Eeva Lyytinen

Eeva Lyytinen

Kehityspäällikkö Tilitoimiston laatu ja osaaminen 050 549 5086
Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki