Seuraa Taloushallintoliitto

Lisäkouluttautuminen on suurin taloushallinnon asiantuntijan palkkaan vaikuttava tekijä

Uutinen   •   Huhti 01, 2019 10:06 EEST

Tekemämme palkka- ja uratutkimuksen perusteella taloushallinnon ammattilaisen lisäkouluttautuminen kannattaa. KLT- ja PHT-tutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden työtehtävät ovat mielenkiintoisempia ja heille maksetaan yli 10 prosenttia parempaa palkkaa, kuin samalla tasolla työskenteleville asiantuntijoille, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet.

Tutkimuksen mukaan tutkinnon suorittaminen on suurin palkkaa nostava tekijä. Tutkinnon suorittaminen vaikuttaa palkkaan enemmän kuin esimerkiksi työkokemusvuodet.

Myös maakunnalliset erot ovat huomattavat

Tutkimuksemme mukaan suurinta palkkaa nauttivat asiantuntijat, jotka työskentelevät Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Lisäksi kaupungeissa maksetaan enemmän, kuin maaseudulla.

Taloushallinnon asiantuntijoilla on hyvät työllisyysnäkymät

Kaikissa vastaajaryhmissä ammattilaiset luottivat työllistymiseen taloushallinnon työntehtävissä myös tulevaisuudessa. Alan nähtiin tarjoavan houkuttelevia työtehtäviä, digitaalisuutta pidettiin innostavana ja motivoivana kehityssuuntana ja taloushallintoalan näkymät nähtiin kokonaisuudessaan myönteisinä. Aikaisemmin tekemämme jäsentutkimuksen mukaan tilitoimistoilla on myös rekrytointitarpeita. Alan työllisyysnäkymät ovat siis hyvät.

Olemme iloisia siitä, että lisäkouluttautumisesta palkitaan. Konkreettinen todistus osaamisesta ja tutkintoihin liittyvä ylläpitovaatimus on luotettava osoitus ammattitaidosta sekä työnantajalle että asiakkaille. Asiakkaat kokevat saavansa enemmän lisäarvoa, kun kirjanpitäjä tai palkanlaskija pystyy tarjoamaan neuvontapalveluita. Hyödyllisiä neuvoja tarjoavasta palvelusta ollaan valmiita myös maksamaan enemmän.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista Tilitoimistossa-lehdestä


Haku KLT- ja PHT-tenttiin päättyy tänään 1.4.2019

Tutkintotentteihin voi hakea, kun asiantuntijalla on riittävä koulutus ja kolme vuotta tutkintoon vaadittavaa työkokemusta. Hakuaika sekä KLT- että PHT-tenttiin päättyy tänään. Molemmat tentit ovat syksyllä. Vielä ehdit mukaan!

Haku KLT-tenttiin

Haku PHT-tenttiin