Ohita
Lakisääteisestä pien- ja mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan luopua

Uutinen -

Lakisääteisestä pien- ja mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan luopua

Lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan pien- ja mikroyritysten osalta luopua, koska EU-säännökset eivät sitä edellytä eikä sille ole painavia kansallisia perusteita, joiden vuoksi yritysten valinnanvapautta pitäisi rajoittaa. Ratkaisevaa on yrityksen oma tarve.

Taloushallintoliitto kannattaa sitä, että pien- ja mikroyritysten osalta tilintarkastus olisi omistajien tarpeista lähtevää, ei lakisääteistä.

Lakisääteisyydestä luopuminen ei kuitenkaan tarkoita tilintarkastajasta luopumista. Omistajien omien tarpeiden lisäksi tilintarkastuksia voivat vaatia esimerkiksi sopimuskumppanit ja rahoittajat. Tilintarkastusta tarvitaan myös julkisen tuen sekä avustusten hakemiseen ja saamiseen. Myös yhtiön vähemmistöosakkaille säilyisi oikeus vaatia tarkastusta. Ratkaisevana tekijänä on siis yrityksen oma tarve ja tilitarkastuksen lisäarvo, ei lakisääteisyys.

Lähes kaikissa EU:n jäsenmaissa mikroyritysten lakisääteisestä tilintarkastusvaateesta on luovuttu kokonaan. Pienyritystenkin osalta lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta on muissa jäsenmaissa joko luovuttu tai rajat asetettu huomattavasti korkeammalle kuin Suomessa. Suomalaisten yritysten asettaminen kilpailijamaita suurempien vaateiden alle ei edistä yritystemme kilpailukykyä – päinvastoin, se haittaa. Tärkeä ohjenuora on edelleen, että Suomessa panostetaan kasvua ja työllisyyttä vahvistavaan toimiin, kuten joustavuuteen ja yritystasoisen päätöksentekomahdollisuuden lisäämiseen ja byrokratian keventämiseen.

Tilintarkastusvelvollisuuden rajat pohjoismaissa ja eräissä EU-maissa:

EU-maa Tase Liikevaihto Henkilöstö
Alankomaat 6 000 000 12 000 000 50
Espanja 2 850 000 5 700 000 50
Iso-Britannia 6 541 000 13 082 000 50
Italia 4 400 000 8 800 000 50
Itävalta 5 000 000 10 000 000 50
Norja 2 500 000 625 000 10
Ruotsi 150 000 300 000 3
Saksa 6 000 000 12 000 000 50
Suomi 100 000 200 000 3
Ranska* 1 000 000 2 000 000 20
1 550 000 3 100 000 50
Tanska* 800 000 1600 000 24
2 000 000 4 000 000 60
Viro* 800 000 1 600 000 24
2 000 000 4 000 000 60

* Kahdenlaisia rajoja, esimerkiksi Tanskassa alimpien rajojen ylittyessä voi valita ns. review-tyyppisen tarkastuksen tai tilintarkastuksen.

Lähde: Audit exemption thresholds in Europe. FEE – Federation of European Accountants-, May 2016

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki