Ohita
Lakiehdotus – pieniltä ravintola-alan yrityksiltä poistetaan valtiontuen takaisinmaksuvelvoite

Uutinen -

Lakiehdotus – pieniltä ravintola-alan yrityksiltä poistetaan valtiontuen takaisinmaksuvelvoite

Työ- ja elinkeinoministeriö on 2.11.2020 julkistanut lakiehdotusluonnoksen, joka poistaisi toteutuessaan pieneltä ravintola-alan yritykseltä velvollisuuden palauttaa sille rajoitusvelvoitteen 4.4.–31.5.2020 ajalta maksettua hyvitystä takaisin valtiolle. 

Palautusvelvollisuuden poistuessa pienen ravintola-alan yrityksen ei näin tarvitsisi enää laskea ns. toteutumaperusteisen rajoituksen toteutumista eikä antaa tilinpäätöksen liitetietona tietoa tästä rajoituksen toteutumisesta. Myöskään yritykselle valitun tilintarkastajan ei luonnollisestikaan enää tarvitsisi tarkastaa tätä asiaa.

Pienyrityksenä pidettäisiin ravintola-alan yritystä

  • jonka liikevaihto tai taseen loppusumma oli enintään 10 milj. euroa viimeisimmällä ennen kuluvan vuoden huhtikuun neljättä päivää päättyneellä tilikaudella,
  • jonka palveluksessa oli enintään 49 työntekijää edellä tarkoitetulla tilikaudella, ja
  • joka on tämän lain nojalla tai muutoin saanut valtiontukea enintään 800 000 euroa yhteenlaskettuna kuluvalta ja edelliseltä kalenterivuodelta.

Rajoitusvelvoitteen ajalta maksettavasta hyvityksestä säädettiin keväällä annetulla lailla 403/2020. Tuolloin tämän lain säännökset kytkettiin EU-sääntelyyn, jotka edellyttivät jälkikäteistä tarkaistusta ja josta Suomessa keväällä annetussa laissa käytettiin käsitettä "toteutumaperusteinen rajoitus". Heinäkuun alussa Euroopan komissio kuitenkin muutti valtiontukisääntelyä ja tuolloin poistui  pienyritysten osalta velvollisuus laskennallisten tukirajoitusten asettamiselle.

Hyvitykseen ovat olleet oikeutettuja kaikki ravintolat, jotka ovat kärsineet kiinnipitovelvoitteista. Mikäli saatu hyvitys on ollut pieni,  toteutumaperusteisen rajoituksen laskemisesta aiheutuvista kirjanpidollisista ja tilintarkastuksellisista laskenta- ja tarkastustehtävistä maksettavat palkkiot voivat ylittää saadun hyvityksen määrän. Näin on päädytty ehdottamaan, että tällainen jälkikäteislaskenta ja mahdollisen rajoituksen toteutumisen esittäminen tilinpäätöksen liitetiedossa ja tilintarkastusvelvoite tämän osalta poistetaan, kun EU-sääntely on antaa siihen nyt mahdollisuuden.

Hallituksen esityksen luonnos on julkaistu Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Kommentteja ehdotukseeen pyydetään antamaan palvelussa 17.11.2020 mennessä. Tavoitteena on, että lakimuutos tulisi voimaan mahdollisimman pian lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki