Ohita
Kyselytutkimus osakeyhtiölain uudistamisesta

Uutinen -

Kyselytutkimus osakeyhtiölain uudistamisesta

Toimiiko osakeyhtiölaki ja mitä tarpeita sinä näet osakeyhtiölain muuttamiseksi? Selvitystyö osakeyhtiölain muutostarpeista on parhaillaan käynnissä. Käynnissä on myös hankkeeseen sisältyvä kyselytutkimus. Kyselytutkimukseen voit vastata 19.1.2020 saakka.

Kyselytutkimuksessa on nostettu esiin mm. seuraavia asioita:

  • oman pääoman menettäminen, sen vuoksi tehtävä kaupparekisterimerkintä sekä siitä luopuminen
  • ns. tasetesti ja maksukykytesti. Yhtenä vaihtoehtona, että varojenjako perustettaisiin vain maksukykytestiin 
  • maksukykytestistä annetun sääntelyn täsmentäminen (mm. arviointiajankohta, vastuutahot)
  • kevennetty purkumenettely 
  • täysin virtuaalisen yhtiökouksen pitäminen verkossa ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Mikäli et olisikaan kiinnostunut vastaamaan, niin hankkeen sivuilta (katso kyselytutkimuspohja) löydät tietoa yllä mainituista teemoista, nykysääntelystä ja hankkeen esittämistä vaihtoehdoista osakeyhtiölain uudistamiseksi.

Tutkimushankkeiden tavoitteena on tuottaa ajantasainen esitys osakeyhtiölain ja sen velkojiensuojajärjestelmän nykytilasta, kehittämistarpeista ja sääntelymahdollisuuksista. Hankkeiden on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2020.

Kyse on kahdesta valtioneuvoston kanslian rahoittamasta tutkimushankkeesta, joista toisessa on kyse osakeyhtiön velkojiensuojan kehittämisestä ja toisessa osakeyhtiön muista muutostarpeista. Ensimmäistä hanketta toteuttavat Tampereen ja Lapin yliopistot ja toista Roschier Asianajotoimisto Oy.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki